Valtuustokysely leikkipuistotoiminnasta

16.5.2011

Kaupungin leikkipuistotoiminta siirtyi vuoden alussa osaksi päivähoitoa. Kun siirrosta päätettiin, valtuusto edellytti, että leikkipuistojen toiminta säilyy vähintään siihenastisella tasolla eikä sitä supisteta miltään osin.

Nyt on julkisuuteen tullut tietoja, joiden mukaan osassa leikkipuistoja on supistettu lapsiperheille tarkoitettua aamupäivätoimintaa. Leikkipuistojen tiloja ja työntekijöitä on siirretty osittain kerhotoiminnan käyttöön. Lasten päivähoidon menoja on pyritty vähentämään sillä, että osa lapsista olisi päivähoidon sijasta vain osapäiväisessä kerhotoiminnassa. Pyrkimys rajoittaa menoja on johtanut myös siihen, että lapsiryhmät ovat suuria.

Helsingissä on jo pidempään ollut puutetta niin päiväkotien, leikkipuistojen, kerhotoiminnan kuin muidenkin lapsiperheiden palvelujen resursseista. Tässä tilanteessa ei ole mitään perusteita supistaa joitain näistä palveluista jonkun toisen palvelun lisäämiseksi.

Kysyn, mihin toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, että leikkipuistojen toimintaa ei supisteta kerhotoimintaa lisättäessä ja että turvataan riittävät tilat ja henkilöstö niin leikkipuistoihin, kerhotoimintaan kuin päivähoitoon?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »