Valtuustokysely Tervalammen päihdekuntoutuksen jatkamisesta

14.5.2012

Tervalammen päihdekuntoutuksen jatkumisen turvaaminen

Helsingin sosiaalivirastossa on valmisteilla esitys Tervalamme päihdekuntoutuskeskuksen toiminnan lopettamisesta tai supistamisesta. Resurssit aiotaan keskittää pääasiassa avohoitoon ja siirtyä ns. citykuntouttamismalliin.

Kuntoutuskeskuksen lopettaminen on herättänyt huolta ja kritiikkiä päihdeongelmaisten ja heidän kanssaan työskentelevien keskuudessa. Kuntoutuskeskuksen paikkojen määrää on jo supistettu ja myös perhekuntoutus ollaan lopettamassa Tervalammelta.

Yhtenä syynä Tervalammen lopettamiselle on esitetty hoitojaksojen pituus ja palvelun etäisyys kaupungista. Päihdeongelmista vapautumaan pyrkivistä osa tarvitsee kuitenkin pitkiä hoitojaksoja ja selvää irtaantumista kaupungissa vaikuttavista kuvioista. Tervalampi tarjoaa mahdollisuuden irtaantua päihteistä, kuntoutua, saada vertaistukea ja osaavan henkilöstön apua. Lyhyet katkot ja avohoito eivät kaikille riitä.

Kysyn, mihin toimiin asianomainen kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus ovat ryhtyneet tai aikovat ryhtyä turvatakseen avohoidon ja lyhyisiin jaksoihin perustuvan päihdekuntoutuksen lisäksi Tervalammen toiminnan jatkumisen niin, että myös pidempiä hoitojaksoja tarvitseville on tarjolla vähintään nykyisessä laajuudessa päihdekuntoutusta.

(Valtuuston kyselytunnille 23.5.2012 vastattavaksi.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »