Valtuustokysely terveyspalvelujen hoitotakuun toteutumisesta

22.8.2005


Tuoreimmat tiedot kertovat, että maaliskuun alusta voimaan tullut nk. hoitotakuu ei toteudu Helsingissä kaikilta osin lain edellyttämässä aikataulussa. HUS:n Helsingin sairaaloissa oli toukokuun lopussa noin 6600 yli 6 kuukautta jonottanutta potilasta ja jonojen purku kestää HUS:n arvioiden mukaan pitkälle ensi vuoteen. Myös eräillä muilla alueilla, kuten aikuisten hammashoidossa ja psykiatriseen hoitoon pääsyssä on edelleen pitkiä jonoja. Nämä ongelmat kertovat terveyspalvelujen jo pidempään jatkuneesta alibudjetoimisesta, jonka poistamiseen tämän vuoden budjetin määrärahalisäys ei ole riittänyt.

Hoitotakuun toteuttamiseksi ja kaupunkilaisten tasavertaisen hoitoon pääsyn mahdollisuuksien turvaamiseksi tarvitaan pikaisesti lisätoimia. Tästä tarpeesta kertovat myös muistutuslomakkeet, joita eräät järjestöt ovat kehittäneet jonoihin ja muihin epäkohtiin törmänneiden potilaiden avuksi.

Hoitotakuulainsäädäntö edellyttää, että potilaille annetaan selkeä tieto heidän hoitoprosessinsa vaiheista, vaihtoehdoista ja mahdollisen viivästymisen syistä. Samoin kaupungin on tiedotettava säännöllisesti jonotilanteesta tiedotusvälineillä tai netissä.

Kysyn, mihin toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä, jotta hoitotakuu saadaan nopeasti toteutumaan kaikilla alueilla lain edellyttämällä tavalla? Ovatko Helsingin kaupunki ja HUS tehneet omalle henkilökunnalleen kaikissa tarvittavissa yksiköissä riittävän kannustavat palkkasopimukset lisätyöhön jonojen purkamiseksi? Miten hoitotakuuta koskevien muistutusten käsittely on järjestetty ja miten kaupunginhallitus itse seuraa jonotilannetta ja tiedottaa siitä kuntalaisille? Entä aikooko kaupunginhallitus esittää lisätalousarvion hoitotakuun edellyttämien lisäresurssien turvaamiseksi ja ottaa tämän lisäresurssien tarpeen huomioon myös ensi vuoden budjettivalmistelussa?

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »