Valtuustokysely tuottavuusohjelmasta

10.1.2011

Valtuustokysely tuottavuusohjelman valmistelusta

Helsingissä on tekeillä tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelma. Sillä on tärkeä merkitys sekä palvelujen että henkilöstön kannalta.

Kokemukset valtionhallinnosta ja eräistä muista kunnista osoittavat, että tuottavuuden arvioiminen ei ole helppoa julkisissa palveluissa. Suoriteperusteiset ja kustannusten vähentämistä korostavat kriteerit sivuuttavat helposti palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta koskevat tavoitteet. Tuottavuusohjelmista on myös vaara muodostua henkilöstön vähentämisohjelmia, joilla on kielteinen vaikutus työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen. Siksi henkilöstön ja palvelujen tarvitsijoiden näkökulmat ja osallistuminen ovat erityisen tärkeitä.

Kysyn kaupunginjohtajalta, miten tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman valmistelussa on turvattu koko henkilöstön mahdollisimman laaja osallistuminen? Miten ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden täsmentämisessä on varmistettu se, että pyrkimys tuottaa palveluja edullisesti ei syrjäytä palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta koskevia tavoitteita ja asukkaiden tarpeita? Entä miten ohjelman kriteereissä ja toteuttamisessa varmistetaan henkilöstön riittävyys ja työhyvinvointi?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »