Valtuustokysely työllisyydestä ja toimeentulotuesta

24.11.2016

Valtuustossa

Valtuustokysely työllistämisestä ja toimeentulotuesta

– 20.4.2009


Talouskriisi ja lama näkyvät myös Helsingissä
lisääntyvänä työttömyytenä ja kasvavina toimeentulovaikeuksina. Esimerkiksi
toimeentulotuen menojen ennustetaan ylittävän budjetin ainakin 22 miljoonalla
eurolla. Helsingin seudun elinkeinorakenteesta johtuen kansainvälisen
talouskehityksen kielteiset vaikutukset näkyvät täällä viiveellä. Jo nyt monia
yrityksiä koskeva työttömyyden lisääntyminen tuleekin todennäköisesti
voimistumaan tämän vuoden aikana.

Helsigin kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu työttömyyden ja toimeentutukimenojen kasvuun. Kaupungilla on kuitenkin monia mahdollisuuksia nopeisiin toimenpiteisiin työllisyyden edistämiseksi. Esimerkiksi moniin sosiaali- ja sivistystoimen tukipalveluihin, peruskorjaushankkeisiin ja muihin tehtäviin voidaan nopeasti työllistää lisää työntekijöitä. Kaupungilla on myös useilta vuosilta kertyneitä ylijäämiä, joista voidaan  osoittaa lisää rahaa työllisyyden hoitamiseen ja muun muassa toimeentulotukeen.

Edellä olevan perusteella kysyn, mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus on ryhtynyt pahentuneen työllisyystilanteen ja kasvaneiden toimeentulotukimenojen johdosta osoittaakseen lisää resursseja työllisyyden hoitamiseen ja sosiaalitoimeen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »