Valtuustokysely vammaiskuljetuksista

8.11.2007


Vammaisten lakisääteinen oikeus tasa-arvoiseen liikkumiseen ei toteudu vieläkään kunnolla. Kuljetusta joutuu usein odottamaan jopa toista tuntia ja ns. kimppakyydit kiertävät pitkiä matkoja.

Kaupunki on tehnyt kuljetuksia hoitavien yritysten kanssa sopimukset, joihin sisältyy mahdollisuus sanktioihin, jos sopimuksen ehtoja ei noudateta. Tiettävästi sopimusehtojen toteutumisen systemaattista seurantaa ei ole kuitenkaan järjestetty kattavasti. Saamieni tietojen mukaan sakkomaksuja on peritty lähinnä turvallisuuteen liittyvistä sopimusrikkomuksista.

Kysyn asianomaiselta kaupunginjohtajalta, millä tavalla kaupunki on seurannut sitä, että vammaiset saavat tilaamansa kuljetuksen kohtuullisessa ajassa? Entä mihin toimiin kaupunki on ryhtynyt kuljetusten myöhästymisten ja kohtuuttoman pitkien matka-aikojen johdosta? Onko niistä peritty esimerkiksi sakkomaksuja ko. yrityksiltä?

Sopimuksissa on edellytetty, että kuljettajilla on kaupunkituntemusta ja sen osoituksena ammattiajolupa, joka oikeuttaa toimimaan taksinkuljettajana. Tähän liittyvän sanktiopykälän mukaan liikennöitsijältä voidaan periä sakkoa ajovuoroista, jonka kuljettajalla ei ole kyseistä ammattiajolupaa. Saamieni tietojen mukaan ajovuoroissa ollut toistuvasti useita kuljettajia, joilta mainittu lupa puuttuu. Näiden tietojen perusteella on kaupungilta jäänyt sopimusehtojen toteutumisen puutteellisen seurannan takia perimättä sakkomaksuja jopa 100 000 – 300 000 euroa.

Kysynkin, onko kaupunki valvonut ammattiajolupaa koskevan sopimusvelvoitteen noudattamista ja onko kaupunki perinyt sakkomaksua kuljetuksista, joissa kuljettajalta on puuttunut kyseinen lupa?

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »