Valtuustokysely vanhusten kotiateriapalveluista

7.10.2009

Valtuustokysely vanhusten kotiateriapalvelujen laiminlyönneistä

Helsingin kaupungin liikelaitos Palmia on jättänyt lokakuun alussa toimittamatta sadoille kotihoidon piirissä oleville vanhuksille heidän tilaamansa ateriat. Lisäksi osa vanhuksista on saanut vain osan tilaamistaan aterioista tai lämpimän aterian sijasta lämmitettäviä eineksiä.

Palmian julkisuudessa esittämien tietojen mukaan tämä on kokenut jopa viidesosaa sen palveluja käyttävistä vanhuksista. Vanhusten jäämistä jopa moneksi päiväksi ilman ruokaa on selitetty puutteellisilla tiedoilla, vaikka vanhusten kotiaterioista huolehtimisen siirtymistä Palmialle on valmisteltu jo keväästä 2009 alkaen.

Palmialle on viime aikoina keskitetty myös muita ruoka-, siivous- ja tukipalveluja. On pelättävissä, että vastaavia ongelmia tulee muuallakin. Esimerkiksi päiväkotien ruokapalveluja koskevassa työntekijöille järjestetyssä tilaisuudessa ilmeni, että Palmialla ei ollut vielä mitään konkreettista suunnitelmaa siitä, miten sen hoidettavaksi vuoden 2010 alussa siirtyvä toiminta järjestetään.

Edellä esitetyn perusteella tiedustelen, mihin toimiin kaupunginhallitus on ryhtynyt vanhusten kotiateriapalvelun päivittäisen häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi ja miten kaupunginhallitus varmistaa, että vastaavat ongelmat eivät toistu esimerkiksi päiväkotien ja Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ruokapalvelujen siirtyessä Palmian vastuulle?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »