Valtuustokysely vuokralaisdemokratiasta

30.9.2012

Tämän vuoden alusta fuusioitiin 21 kaupungin kiinteistöyhtiötä Helsingin kaupungin asunnot osakeyhtiöksi (Heka Oy). Tässä yhteydessä vakuutettiin, että fuusio ei heikennä vuokralaisdemokratiaa ja että se ei aiheuta veroseuraamuksia.

Kuluvan syksyn aikana olisi vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti pitänyt ensin talotoimikunnissa ja sitten vuokralaistoimikunnissa käsitellä ensi vuoden talousarviota vuokranmääritysyksiköille, erityisesti vuokranmääritysperusteita, niin, että asukkaat voivat vaikuttaa asioihin..

Tämä on jäänyt monissa Hekan yksiköissä tekemättä tai käsittelyssä on sivuutettu talotoimikunnat. Niissäkin yksiköissä, joissa on talousarviota käsitelty, on ongelmana ollut kiireinen aikataulu ja se, että käsittelyn pohjaksi ei ole ollut riittäviä tietoja. Menettely on ristiriidassa yhteishallintalain ja vuokralaisdemokratian periaatteiden kanssa.

Esille on lisäksi tullut tietoja, joiden mukaan fuusion ja siihen liittyvien uusien järjestelyjen seurauksena hoitovastikkeisiin on aiheutunut lisäkuluja arvonlisäveroista.

Kysynkin, miten kaupunginhallitus turvaa talotoimikuntien lausuntojen antamismahdollisuudet ja riittävän tietojen saamisen ajoissa asukkaille talousarvion kaltaisten asioiden käsittelyä varten Lisäksi kysyn, millaiset ovat fuusiosta aiheutuneet veroseuraamuksia ja miten ne vaikuttavat hoitovastikkeisiin ja vuokriin.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »