Valtuuston palkkioita ei syytä nostaa

12.12.2012

Valtuuston palkkioita ei syytä nostaa,
ei myöskään kaupunginjohtajien palkkoja

Indeksejä näyttää olevan monenlaisia. Luottamushenkilöiden palkkioihin esitetään nyt 20 % korotusta sillä perusteella, että niitä ei ole nostettu neljään vuoteen. Mutta kun budjetissa oli kyse peruspalvelujen määrärahoista, niihin ei suostuttu tekemään edes kustannustason nousua vastaavaa korotusta. Myös kaupungin työntekijöiden palkat ovat jääneet jatkuvasti jälkeen elinkustannusten noususta.

Ehdotuksen mukaan valtuuston kokouspalkkio olisi ensi vuoden alusta alkaen 355 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalla 470 euroa. Esimerkiksi Tampereella valtuuston kokouspalkkio on ensi vuonna, korotusten jälkeen 180 euroa ja Turussa 165 euroa.

Mielestäni Helsingissä ei ole tarvetta nostaa valtuuston nykyistä 295 euron palkkiota, eikä muitakaan palkkioita. Esitän, että valtuusto hylkää esityksen luottamushenkilöiden palkkioiden korottamisesta 20 prosentilla.

Valtuusto voi näin näyttää mallia myös kaupunginjohtajille, joille on esitetty 10 prosentin ylimääräistä palkankorotusta heille tulevien normaalien työehtosopimusten mukaisten korotusten päälle. Kun valtuusto päätti ensi vuoden budjetista, ei työntekijöiden palkkamenoja lisätty edes työehtosopimusten mukaisia runsaan kahden prosentin korotuksia vastaavasti. On kohtuutonta nostaa tässä tilanteessa 20 prosentilla luottamushenkilöiden palkkioita ja korottaa kaupunginjohtajan palkka 16 000 euroon kuukaudessa.

 

(Palkkioiden korotusten hylkäämistä kannatti Tuomo Valokainen. Korotukset hyväksyttiin kuitenkin äänin 60 – 5, tyhjää 8.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »