Valtuuston strategia jatkaa alibudjetoimista

28.9.2017

Eilen kokoontunut Helsingin valtuusto sitoutui kaupunkistrategiaan, joka jatkaa palvelujen alibudjetoimista. Lisäksi valtuustossa käsiteltiin suuri määrä vastauksia edellisen valtuuston loppukaudella tehtyihin aloitteisiin. Valtuustolle jätettiin ennen kokousta lisää allekirjoituksia kuntalaisaloitteeseen lähipalvelujen turvaamiseksi. Yhteensä kuntalaisaloitteessa on 1 638 allekirjoittajaa.

Menoleikkuri strategiaan

Valtuusto hyväksyi äänin 79 – 6 kaupunkistrategian tälle valtuustokaudelle 2017-2021. Se jatkaa palveluja alibudjetoivaa menokuria.

Strategiassa sitoudutaan tuottavuustavoitteeseen, joka tarkoittaa käytännössä menojen leikkaamista 0,5 %. Lisäksi investoinnit rahoitetaan lainanoton sijasta tulorahoituksella, mikä sekin karsii palvelujen rahoitusta. Vasemmistoliiton ponsi tuottavuustavoitteiden mittareiden kehittämisestä ei tätä kokoomuksen ajamaa peruslinjaa muuksi muuta.

Joidenkin – lähinnä varhaiskasvatusta ja ilmastopolitiikkaa – koskevien positiivisten linjausten ohella strategia sitoo valtuustoryhmiä monissa asioissa huonoihin ratkaisuihin. Asuntopolitiikassa sitoudutaan siihen, että vain 20 % asuntorakentamisesta on kohtuuhintaisia ara-vuokra-asuntoja. Stadin ikäohjelma siunattiin, vaikka siinä ei osoiteta edes lain edellyttämiä riittäviä resursseja vanhuspalveluihin. Lähipalvelujen turvaamisen sijasta strategia jatkaa etenkin sote-palvelujen keskittämistä. Kokoomuksen ja rakennusliikkeiden aloitteesta aletaan selvittää uudelleen keskustatunnelia….

Strategian hyväksymistä vastustivat perussuomalaiset, siniset ja Paavo Väyrynen. Hylkäysesitystä perusteltiin vastustamalla turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien palveluja. Mitään varsinaista vaihtoehtoa tai vastaesityksiä hylkäysesitykseen ei liittynyt.

Pertti Arajärvi oli tehnyt Thomas Wallgrenin kannattamana muutosesityksen (jonka mukaan strategiaa olisi arvioitu kauden puolivälissä), mutta ryhmäkuri puri: hekin äänestivät omaa esitystään vastaan ja se hylättiin yksimielisesti.

Perinteiseen tapaan kehnon strategian saatteeksi hyväksyttiin joukko toivomusponsia.

Korkeasaari säätiöidään

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen Korkeasaaren eläintarhan säätiöittämisestä. Tähän liittyy pyrkimys eläintarhan tulorahoituksen kasvattamiseen.

Lisäksi valtuuston Kalasataman korttelitalon hankesuunnitelman, myydä taas yhden tontin Jätkäsaaresta säätelemättömään asuntotuotantoon ja Pohjois-Haagaan kaavoitettavasta päiväkotitontista.

Aloitevastauksia

Vastauksissa valtuutettujen tekemiin aloitteisiin käsiteltiin mm. eräitä viime kaudella tekemiäni aloitteita. Aloitteeseeni työaikakokeilusta tuli käytännössä torjuva vastaus. Toimeentulotuen turvaamista koskevaan aloitteeseen annetussa vastauksessa luvattiin kiinnittää huomiota riittävien resurssien turvaamiseen, ehkäisevään ja täydentävään toimeentulotukeen – budjettikäsittelyssä nähdään, toteutuuko tämä. Periaatteessa myönteisesti vastattiin aloitteeseeni kaupungin tilojen käytöstä asukkaiden harrastustoimintaan ja kansalaistoimintaan. Käytännössä paljon jäi jatkoselvittelyyn eikä vastaus ota kantaa maksuihin. Aloitteeni Konalan nuorisotilan turvaamisesta sai vastauksen, jossa ongelma myönnettiin, mutta ei esitetty ratkaisua. Tässä yhteydessä hyväksyttiin Vesa Korkkulan (vas) ponsi asian jatkoselvittelystä.

Nina Hurun keväällä tekemän aloitteen vastauksen yhteydessä valtuusto äänesti suhtautumista kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksiin. Vihreiden avulla kokoomus vafrmisti, että Paavo Arhinmäen (vas) esitys selvittää lomarahaleikkausten korvaaminen palkankorotuksilla tuli hylätyksi.

Yleiskaavaa koskien valtuuston äänesti Matti Enrothin (kok) aloitteen yhteydessä Malmin kentän säilyttämisestä. Esitys kaatui äänin 54 – 28.

Tulossa budjettiesitys

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 11.lokakuuta. Juuri sitä ennen pormestari julkistaa talousarvioesityksen, josta kaupunginhallitus alkaa neuvotella. Päätettäväksi budjettiesitys tulee valtuustossa marraskuussa.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä on aloittanut vaihtoehtobudjetin valmistelun. Siitä on seuraava avoin kokous ma 9.10. klo 17 Sörnäisissä, Kulmavuorenkatu 5, katutaso toimistotilassa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »