Valtuuston syyskauden viimeinen kokous

15.12.2016

Valtuuston syyskauden viimeinen kokous kävi pitkän väittelyn keinoista vaikuttaa Länsimetro-yhtiöön. Sen tuloksena hyväksyttiin lopulta esitykseni siitä, että Helsinki edellyttää Länsimetro Oy:n päätösten julkistamista ja selvitystä toimista, joilla hankkeen pysyminen budjetissa ja aikataulussa varmistetaan. Jatkona johtamisjärjestelmän muuttamiselle valittiin neljän uuden, suuren toimialan johtajat. Lisäksi päätettiin mm. Verkkosaaren ja Koskelan sairaala-alueen asemakaavoista. Oman lisänsä syyskauden päättymiseen toi Perussuomalaisten valtuustoryhmän hajaannus, kun Harri Lindell erosi ryhmästä ja Helena Kantola sai varoituksen ryhmältä.

Vaatimuksia Länsimetrolle

Valtuustossa väiteltiin pitkään siitä, voiko Helsinki vaatia Länsimetro Oy:n lisärahoituksen yhteydessä yhtiön päätösten julkisuutta ja selvitystä valtuustolle toimista, joihin on ryhdytty jotta budjetin ja aikataulujen ylitykset eivät jatku. Vihreiden Tuomas Rantanen ja Tuuli Kousa yrittivät estää tällaisen vaatimuksen hyväksymisen. He ovat itse kaupunginhallituksen konsernijaostossa, jonka olisi pitänyt vastata omistajaohjauksesta ja valvoa Länsimetro-hanketta.

Valtuusto hyväksyi lopulta selvin numeroin vastaesitykseni, että Helsinki edellyttää Länsimetro Oy:n hallituksen päätösasiakirjojen olevan tästä alkaen julkisia (siltä osin kuin lainsäädäntö ei sitä nimenomaisesti kiellä) ja että valtuustolle tuodaan tammikuun loppuun mennessä selvitys toimista, joihin hankkeen kustannusten ja aikataulujen varmistamiseksi on ryhdytty. Tätä René Hurstin kannattamaa vastaesitystä kannatti 57, vastusti 8 ja tyhjää äänesti 18. https://www.yrjohakanen.fi/valtuustossa/2016/141216a/

Toimialajohtajien valinta

Uuden hallintosäännön mukaisesti ensi kesäkuun alusta aloittaville isoille toimialoille valittiin johtajat 7 vuoden kaudeksi: sote-toimialalle Juha Jolkkonen (nykyinen sote-viraston päällikkö), kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaksi Liisa Pohjolainen (opetusviraston nykyinen päällikkö), kaupunkiympäristön toimialajohtajaksi Mikko Aho (kaupunkisuunnitteluviraston nykyinen päällikkö) ja kulttuuri&vapaa-ajan toimialajohtajaksi Tommi Laitio (nykyinen nuorisotoimen päällikkö). Valinnat tehtiin yksimielisesti.

Kaavoja, tonttikauppoja ja aloite

Länsisatamasta päätettiin myydä Saukonlaiturin tontteja kovan rahan omistusasuntotuotantoon. Esitin René Hurstin kannattamana tonttien myymisen sijasta niiden vuokraamista ja kohtuuhintaisen asumisen edistämistä. Tämä ehdotus hylättiin äänin 73 – 7. https://www.yrjohakanen.fi/valtuustossa/2016/151216a/

Verkkosaaren pohjoisosaan Hermanninrantaan hyväksyttiin asemakaava. Tässä kriittinen puheenvuoroni siitä https://www.yrjohakanen.fi/valtuustossa/2016/151216b/

Toinen uusi asemakaava hyväksyttiin Koskelan sairaala-alueelle. Siihen liittyy myös muistisairaille suunniteltuja ryhmäasuntoja ja palveluja. Esitin tässä yhteydessä ponnen sellaisten alueiden kartoittamisesta, joille voidaan tulevissa asemakaavoissa sijoittaa muistisairaille suunniteltua asumista, virkistystä ja palveluja. Tämä ponsi, jota Jape Lovén (sd) kannatti, hyväksyttiin äänin 59 – 1. https://www.yrjohakanen.fi/valtuustossa/2016/4111/

Lisäksi päätettiin asemakaava Roihupellon ammatillisen koulutuksen kampusalueelle.

Lopuksi hyväksyttiin kiireettömien potilaskuljetusten siirtämisestä pois kaupungilta HUS-kuntayhtymälle. Siirto tulee sote-viraston lukujen mukaan kalliimmaksi kuin nykyisen oman toiminnan jatkaminen, johtuen HUS:n suuresta ja kalliista ostopalvelujen osuudesta. Esitykseni siirron hylkäämisestä ei saanut kannatusta. https://www.yrjohakanen.fi/valtuustossa/2016/151216c/

Jätin SKP:n ja Helsinki-listojen aloitteen ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä ja hoitopaikkojen lisäämisestä (sen sijaan, että niitä nyt vähennetään). Tämän aloitteen allekirjoitti 20 valtuutettua kaikista ryhmistä. https://www.yrjohakanen.fi/valtuustossa/2016/151216d/

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran tammikuun 18,päivä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »