Valtuuston syyskausi päättyi laimeasti

13.12.2018

 

Helsingin valtuuston syksyn viimeisen kokouksen listalla ei ollut kovin isoja asioita. Merkittävämpiä päätöksiä onkin joulun alla tehty kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa.

Valtuusto kävi lyhyen keskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviokertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Samalla ilmeni, että kaupunginhallitus on torjunut lautakunnan esityksen konserniohjauksen esteellisyyssääntöjen toteuttamisesta niin, että apulaispormestari Anni Sinnemäellä ei olisi enää jatkossa kaksoisroolia yhtä aikaa Hekan hallituksen puheenjohtajana ja Hekan omistajaohjauksesta vastuussa olevana.

Maunulan Suursuolle rakennetaan tiettävästi Suomen suurin päiväkoti 335 lapselle. Sen hankesuunnitelman enimmäishintaa korotettiin. Myllypuroon hyväksyttiin peruskoulun laajentamisen mahdollistava asemakaavamuutos.

Enemmän keskustelua käytiin Meilahden huvila-alueen asemaakaavan muuttamisesta. Asukkaiden kritiikille täydennysrakentamisen laajuudesta ei valtuustosta löytynyt vastakaikua. Kaava hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelua käytiin vain liito-oravista.

Eniten keskustelua herätti Suldaan Said Ahmedin (vas) aloite anononyymin työnhaun käyttöönottamisesta. Vastauksena aloitteeseen todettiin, että kokonaan anonyymiin rekrytointiin ei siirrytä, mutta se voi olla yksi mahdollisuus.

 

Kaupunginhallituksessa päätettyä

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina lausunnon eduskunnalle hallituksen esittämästä sote- ja maakuntauudistuksesta. Sen mukaan ”maakunta- ja sote-uudistusta koskevaa ehdotuskokonaisuutta ei edelleenkään tule hyväksyä”.

Samassa kokouksessa hyväksytty Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi 80 % vuoteen 2035 mennessä ja 20 % päästöjen kompensoimisesta toimilla muualla. Suurimpia puutteita toimenpiteiden laajalla listalla on se, että joukkoliikenteen lippujen hintoja ei esitetä alennettavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti mm. asukasosallisuusavustuksista.

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran 16.tammikuuta.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »