Valtuuston työjärjestys, päätösvalta ja asukkaat

16.6.2010

Puheenjohtajisto kertoo neuvotelleensa tästä esityksestä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Tuossa tapaamisessa useat ryhmien puheenjohtajat esittivät tästä esityksestä enemmän tai vähemmän poikkeavia näkökantoja. Valitettavasti puheenjohtajisto ei niitä ole ottanut huomioon.

Valtuuston työjärjestyksen kannalta isoimmat ongelmat liittyvät minusta siihen, että useimmat asiat ratkaistaan tosiasiassa ihan muualla kuin täällä. Meillä ei ole liikaa keskustelua vaan liian vähän avointa keskustelua siinä vaiheessa, kun asiat ovat valmistelussa.

Esimerkiksi parhaillaan on käynnistymässä vuosikymmeniin suurin kaavoitushanke Sipoon liitosalueilla. Sen tavoitteista ja erilaisista vaihtoehdoista pitäisi käydä keskustelua täällä valtuustossa jo ennen kuin yleiskaavan valmistelua. Nykyisen käytännön mukaan suunnittelun tavoitteista keskustellaan kuitenkin pienessä piirissä, kaupungin johdon, lautakunnan, rahoittajien ja rakennusliikkeiden kesken. Jätänkin tänään valtuustoaloitteen siitä, että Sipoon liitosalueiden yleiskaavan valmistelun lähtökohdat, tavoitteet ja vaihtoehdot tuodaan syksyllä valtuustoon lähetekeskusteluun. Vastaavaan olisi tarvetta muissakin isoissa ratkaisuissa.

Toinen valtuuston työjärjestykseen liittyvä ongelma on päätöksenteon siirtäminen erilaisten yhtiöiden, liikelaitosten ja kuntayhtymien hallituksille ja johtajille. Porvarihallituksen valmistelema kuntien liikelaitosten pakkoyhtiöittäminen lisäisi tätä demokratiavajetta entisestään. Kyse on myös kaupungin omista toimista. Esimerkiksi kaupunginjohtajan asettaman työryhmän esitys yhden terveysaseman yhtiöittämisestä ja toisen kilpailuttamisesta vie suuntaan, jossa terveydenhoitojärjestelmää on mahdotonta kehittää kokonaisuutena ja demokraattisesti.

Mitä tulee sähköisiin kokouskäytäntöihin, pitää minusta varata sitä haluaville valtuutetuille mahdollisuus saada aineisto jatkossakin kirjallisena. Asioiden esitystapaa pitäisi kehittää niin, että vastaesityksiä ei piiloteta liitteisiin. Valmisteluvaiheissa esitetyt asukkaiden lausunnot pitäisi myös tuoda selvemmin esille.

Ja puheenjohtajisto voisi luopua vanhasta käytännöstä, jonka mukaan kaikki esitykset pitää lukea ääneen pilkulleen, silloinkin kun ne jaetaan valtuutetuille kirjallisesti.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »