Valtuustossa tapahtui enemmän kokouksen ulkopuolella

13.10.2016

– 13.10.2016

Eiliselle kaupunginvaltuuston kokoukselle ei ollut juuri asioita, kun kokoomus halusi koplata tähän kokoukseen aiotun Vartiosaaren yleiskaavan päättämisen yleiskaavan käsittelyyn ja muitakaan asioita ei oltu saatu valmiiksi. Lokakuun lopulla ja marraskuussa on asiaa tulossa valtuuston sitäkin enemmän ja jo nyt käytiin kokouksen ulkopuolella erilaisia neuvotteluja.

Valtuuston kokousta edelsi yleiskaavan muuttamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä koskeva kuulemistilaisuus ja valtuustolle luovutettiin Keskuspuistoa puolustava adressi, jossa oli ennätykselliset 17 377 allekirjoittajaa. Myös helsinkiläiset suunnistusseurat vetosivat Keskuspuiston puolesta.

Kuulemistilaisuus

Kymmenkunta valtuutettua eri ryhmistä järjesti Thomas Wallgrenin aloitteesta ennen valtuuston kokousta kuulemistilaisuuden, jossa oikeusoppineet selvittivät yleiskaavaehdotuksen muuttamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Aiheen tilaisuuden järjestämiseen oli antanut kaupunkisuunnitteluviraston muutama viikko sitten kaupunginhallitukselle esittämä muistio, jossa todisteltiin, ettei valtuusto voi käytännössä muuttaa yleiskaavaa Keskuspuistoon esitetyn rakentamisen poistamiseksi vaan vain hyväksyä sen tai palauttaa uuteen valmisteluun.

Kuulemistilaisuuteen saatiin kaavoitusoikeuden johtavan asiantuntijan prof Olavi Syrjäsen ja Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori Kai Kokon lausunnot, joissa osoitettiin valtuuston voivan muuttaa yleiskaavaa ja muutosten olevan lain mukaan tarpeen, koska yleiskaavaehdotus ei vastaa maakuntakaavaa eikä ota huomioon sen vaikutusarviossa esitettyjä uhkia Keskuspuiston ekologisten yhteyksien katkeamisesta. Tilaisuudessa kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö joutuikin myöntämään, että valtuusto voi muuttaa yleiskaavaa ja että Keskuspuiston suojeleminen ei edellytä Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardimerkinnän poistamista kaavasta.

Erityisesti vihreille yleiskaavaehdotukseen sisältyvä laaja viheralueiden (Keskuspuisto, Vartiosaari, Ramsinniemi jne) rakentaminen on kova paikka. Varsinkin kun kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, vihreiden Osmo Soininvaara, ryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs ja apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki ovat keskeisiä viheralueille suuntautuneiden rakentamisesitysten ajajia. Vihreät eivät ole enää kokoomuksen puisto-osasto vaan avainpelaaja, kun viher- ja virkistysalueita uhrataan gryndereille.

Yleiskaavaa ei ole vielä ratkaistu, muutokset ovat mahdollisia. Valtuutetuille kannattaa lähettää viestejä niin Vartiosaaresta, Keskuspuistosta kuin muista yleiskaavaehdotuksen muuttamista tai kokonaan palauttamista koskevista tarpeista.

Kyselytunti

Valtuuston kokouksen ainoaksi varsinaiseksi keskusteluksi jäi kyselytunti. SKP:n ja Helsinki-listojen esittämää kysymystä peruskoulujen uusien opetussuunnitelmien ja digitalisaatio-ohjelman toteuttamisen resursseista sekä opettajien, oppilaiden ja koulujen kuulemisesta niiden toteuttamisessa ei otettu keskusteluun. Sen sijaan käytiin osin samasta aiheesta eli digitalisaatiosta keskustelu Outi Alanko-Kahiluodon ja ara-asuntojen tulorajoista Silvia Modigin kyselyjen pohjalta.

Otin jälkimmäisen asian yhteydessä esille myös tiistaina tehdyn ratkaisun, jolla Hekan toimitusjohtaja erotti kolmen alueyhtiön hallituksesta valtuustoryhmien edustajat – sosialidemokraatin ja Helsinki-listojen Eero Rasijärven – kun näiden alueyhtiöiden hallituksissa sekä asukasedustajat että poliittisesti valitut edustajat olivat päätyneet pitkän käsittelyn tuloksena valitsemaan alueyhtiöille parhaana pitämänsä toimitusjohtajan, joka ei kuitenkaan ollut Hekan toimitusjohtajan eikä apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäen suosikki. Valintatilanteeseen jouduttiin, kun edellinen toimitusjohtaja oli syyllistynyt väärinkäytöksiin, joita Heka ja Sinnemäki yrittivät painaa villaisella. On selvää, että tähän asiaan palataan – kyse on Sinnemäen suorassa ohjauksessa tapahtuneesta kaupungin periaatteiden ja valtuustoryhmien päättämien valintojen syrjäyttämisestä, vieläpä ennenäkemättömän törkeällä tavalla.

Perussuomalaisten rivit sekaisin

Perussuomalaisia kaupunginhallituksessa edustanut Mika Raatikainen oli pyytänyt eroa kaupunginhallituksesta. Perussuomalaisten ryhmä oli erimielinen seuraajasta ja ehdokkaita esitettiin kolme. Sekavan sananvaihdon jälkeen Raatikainen veti eronpyyntönsä pois ja jatkaa toistaiseksi. Keskusta vaihtoi ryhmän sisäisen rotaation perusteella edustajakseen kaupunginhallituksessa Laura Kolben.

Lisäksi valtuusto päätti mm. parin tontin vuokrausperusteista.

Isoja ratkaisuja tulossa

Seuraavan valtuuston kokoukseen 26.10. tulee lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta (lähetekeskustelu) ja Vartiosaaren kiistelty osayleiskaava. Asioiden ruuhkautumisen takia kutsuttiin ylimääräinen valtuuston kokous 2.11. käsittelemään mm. yleiskaavaehdotusta. Sitten 9.11.on mm. budjetin lähetekeskustelu ja 16.11. budjettiäänestykset. Loka-marraskuussa tulee lisäksi päätettäväksi toimialajohtajien valinta ja uusi hallintosääntö.

Tulossa olevista isoista ratkaisuista isommat ryhmät käyvät neuvotteluja, joihin kaikkia ryhmiä ei suostuta ottamaan mukaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »