Valtuutettujen aloitteiden käsittelyä ei pidä rajoittaa valtuustossa

4.6.2014

Pidän hyvin erikoisena sitä, että valtuuston suurimman puolueen vaatimuksesta on valmisteltu työjärjestyksen muutosesitys, jolla aiotaan rajoittaa valtuutettujen oikeutta saada tärkeänä pitämänsä aloite julkiseen keskusteluun ja päätettäväksi valtuustossa.

Tämän ehdotuksen mukaan kolme suurinta poliittista ryhmää saavat aina halutessaan aloitteet valtuuston käsittelyyn. Muille tämä taataan vain kerran vuodessa ellei saa tukea myös muista ryhmistä. Periaatteellisesti vielä isompi ongelma on yksittäisten valtuutettujen aseman heikentäminen. Samoin kuin se, että kuntalaisten aloite-oikeudelle ei anneta todellista merkitystä.

Valtuuston ongelmana ei todellakaan ole valtuutettujen liiallinen vaikutus. Ongelmat ovat toisaalla: Yhä useammin asiat päätetään pienessä piirissä ja valtuusto sivuuttaen. Esimerkiksi terveysasemia ja muuta sote-palveluverkkoa ollaan keskittämässä ilman, että valtuustolla on sanavaltaa asiassa. Sama koskee osaa kouluverkosta. Valtuustolla ei ole käytännössä mitään roolia myöskään erikoissairaanhoitoa (HUS), joukkoliikennettä (HSL) ja ympäristöpalveluja (HSY) koskevissa ratkaisuissa. Sote-uudistus on viemässä puolet kuntien päätösvallasta pois vaaleilla valituilta edustajilta jättikokoiseen sote-hallintohimmeliin, mutta siihenkin Helsingin kanta päätettiin valtuuston sijasta kaupunginhallituksessa. Edes metropoliselvityksen ja kuntaliitosten valmistelussa valtuustolle ei ole annettu tähän mennessä mitään päätösvaltaa.

Aloitteiden käsittelyn rajoittamista valtuustossa on perusteltu sillä, että säästetään aikaa ja rahaa. Voi kysyä mitä tekemistä tällaisilla perusteluilla on demokratian kanssa. Suomessa löytyy ilmeisesti vain muutama kunta, jossa on rajattu aloitteiden käsittelyä valtuustossa työjärjestyksellä. Sen sijaan löytyy monia kuntia, joissa kaikki valtuutettujen talousarvioaloitteet otetaan budjettineuvotteluihin, samoin kaikki valtuustoryhmät, ja joissa ryhmä-aloitteita voi tehdä milloin vain.

Jonkun mielestä keskustelu tuosta tai tästä aloitteesta voi olla turhaa. Mutta sitä vartenhan tänne valitaan erilaisia valtuutettuja, että erilaiset asiat ja tarpeet pääsevät esille valtuuston päätöksenteossa. Joskus aloite, joka ei ole saanut valmisteluissa laajaa tukea, voi saada sitä valtuustossa. Ja silläkin on demokratiassa merkitystä, että valtuustossa käsitellään myös ehdotuksia, jotka eivät ehkä tänään saa laajaa tukea mutta voivat kertoa silti jotain oleellista. Jos halutaan rajata keskustelua, voitaisiin esimerkiksi sopia siitä, että puheenjohtajisto voi rajata keskustelua silloin jos aloitevastaukseen ei tule kannatettua palautusesitystä.

Ehdotan, että valtuusto hylkää ehdotuksen työjärjestyksen muuttamisesta.

(Esitystä kannatti valtuutettu Kantola. Valtuusto kuitenkin hyväksyi työjärjestyksen muutoksen äänin 71 – 4.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »