Vanhustenpalvelujen henkilöstömitoituksesta

15.9.2016

Vanhustenpalvelujen henkilöstömitoituksesta

Valtioneuvosto esittää talousarviossa vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstön vähimmäismitoituksen alentamista nykyisestä 0,5:stä työntekijästä 0,4:ään työntekijään asukasta kohti vanhainkodeissa ja muussa ympärivuorokautisessa hoivassa. Tavoitteena on vähentää kuntien menoja vanhuspalveluissa ensi vuonna noin 60 miljoonalla eurolla, joka tarkoittaa runsasta kuutta miljoonaa Helsingissä.

Palvelujen laatua valvovan Valviran mukaan tämä johtaa siihen, että vanhusten oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoivaan ei toteudu. Kun ikääntyneet ihmiset asuvat kotona entistä pidempään, tulevat he ympärivuorokautisten palvelujen piiriin entistä huonokuntoisempina. Näin ollen henkilöstömitoituksen alentamiselle ei ole perusteita, toteaa Valvira. Lähi- ja perushoitajaliitto Super pitää nykyistäkin minimimitoitusta 0,5 riittämättömänä ja muistuttaa sen olevan huomattavasti alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa.

Stadin ikäohjelmassa on asetettu tavoitteeksi turvata ikääntyville helsinkiläisille riittävät ja laadukkaat palvelut. Kysyn asianomaiselta kaupunginjohtajalta, aikooko Helsinki alentaa henkilöstömitoitusta vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa hoivassa? Mille tasolle henkilöstömitoitus on mitoitettu kaupungin ensi vuoden budjetin valmistelussa, miten mitoituksessa on otettu huomioon Stadin ikäohjelman tavoitteet laadukkaista palveluista ja miten turvataan henkilöstön jaksaminen vanhuspalveluissa?

(Puheenjohtajisto valitsi keskusteluun muita kysymyksiä. Tämä kysely on nyt jätetty kirjallisesti vastattavaksi.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »