Vappupuhe Kuopion torilla

24.11.2016

Puheenvuoroja

– 1.5.2009

On aika puhua kapitalismista ja on aika
puhua uudenlaisesta 2000-luvun sosialismista. Pieni raharuhtinaiden ja
keinottelijoiden joukko on suistanut talouden pahimpaan lamaan sitten 30-luvun.
Talouden kriisiin liittyy ekologinen kriisi, josta ilmastomuutos hälyttää. Tämä
on myös markkinaehtoisen politiikan ja demokratian kriisi. Pankkiherrojen ja suuryhtiöiden johtajien pieni piiri on päätöksillään ajanut
koko yhteiskunnan vaikeuksiin, mutta yrittää panna kriisin laskut muiden
maksettavaksi.

Tämä on kapitalistisen järjestelmän kriisi.
Kriisi on seurausta siitä, että taloutta eivät ohjaa ihmisten tarpeet vaan
ihmiset on alistettu taloudelle, jota ohjaa keinottelu pörssikursseilla,
odotusarvoilla ja optioilla.

Me kommunistit haluamme, että ihminen
asetetaan liikevoittojen tavoittelun edelle. Vaadimme demokratian ulottamista
myös sinne, missä nyt hallitsee suuri raha. Haluamme perusteiltaan toisenlaisen
yhteiskunnan, jossa ihmistä ja luontoa ei alisteta ahneudelle, riistolle ja
väkivallalle.


Miksi rahaa ei riitä,
vaikka kansantuote paljon isompi?


Nykyinen kriisi on paljastanut
porvarihallituksen todelliset kasvot. Hallitukselta riittää miljardeja
pankkien ja suuryhtiöiden vastikkeettomaan tukemiseen, työnantajien
Kela-maksujen poistamiseen, rikkaita suosiviin verohelpotuksiin ja uusiin
asehankintoihin. Sen sijaan työntekijöitä vaaditaan alistumaan
joukkoirtisanomisiin, luopumaan palkankorotuksista ja hyväksymään eläkeiän
nostaminen. Samalla porvarihallitus teettää kunnissa leikkauslistoja ja ajaa
kuntia yksityistämään palveluja.

On syytä kysyä, miten lama voitetaan, jos
kaikki leikkaavat? Miksi työllisyyteen, perusturvaan, julkisiin palveluihin ja
eläkkeisiin ei riitä rahaa, vaikka Suomen viime vuoden bruttokansantuote oli
noin 90 miljardia euroa suurempi kuin ennen 90-luvun alun lamaa? Kansantuote on siis kasvanut reilusti kaksi kertaa enemmän kuin on valtion koko vuoden budjetti.

Suomen kommunistinen puolue vaatii
talouskriisin laskujen panemista niiden maksettavaksi, jotka ovat
keinottelullaan tämän kriisin aiheuttaneet.


Verottamalla pääomia samalla tavalla kuin
EU-maissa keskimäärin, saataisiin valtiolle ja kunnille neljästä viiteen miljardia
euroa lisää verotuloja. Sillä voitaisiin taata 900 euron veroton perusturva
kuukaudessa kaikille niille, jotka työttömyyden, vanhuuden, opiskelun, sairauden
tai muun vastaavan syyn takia eivät voi muuten saada toimeentuloaan. Panemalla
pörssikauppa verolle, kertyisi yhden prosentin verolla nykyisestä pörssikaupasta
lähes kolme miljardia euroa. Sillä voitaisiin luoda lähes 40 000 työpaikkaa
kuntien palveluihin, rakentamiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon.
Työllisyyttä voidaan ja pitää edistää myös lyhentämällä työaikaa ansiotasoa
alentamatta ja jakamalla töitä useammille. Hallitus ajaa julkisten
palvelujen avaamista EU-markkinoille

Nykyinen kriisi on myös Euroopan unionin kriisi. Koko Euroopan
unionin perussopimusten lähtökohta markkinoiden ja pääoman vapaudesta on
osoittautunut tuhoisaksi.

Matti Vanhasen hallituksen EU-selonteossa
ei ole kuitenkaan haluttu tehdä mitään uusia arvioita Euroopan unionin
markkinaideologiasta. Hallitus julistaa päinvastoin tavoitteeksi poistaa kaikki
esteet sisämarkkinoilta. Käytännössä sisämarkkinoiden täydellinen vapauttaminen
tarkoittaa työntekijöiden sopimusturvan murentamista ja julkisten palvelujen
laajenevaa yksityistämistä.

Tämä on julkisuudessa vähälle huomiolle
jäänyt, iso muutos Suomen EU-politiikassa. Vielä EU:n
perustuslaista ja palveludirektiivistä käydyissä keskusteluissa hallitus lupasi,
että sisämarkkinat eivät uhkaa julkisia palveluja, työehtosopimuksia ja
sosiaaliturvaa.

Suomen kommunistinen puolue haastaa myös
muiden puolueiden EU-vaaliehdokkaat irtisanoutumaan hallituksen selonteon
linjasta, jolla kaikki aiotaan alistaa EU:n markkinoille. Vaadimme sulkua
joukkoirtisanomisille ja työvoiman polkumyynnin estämistä. Kaikille
työntekijöille, riippumatta siitä mistä he ovat tulleet, on taattava kunnolliset
työehdot. Vaadimme aluepolitiikkaa, jolla turvataan ihmisille työpaikat ja
palvelut heidän kotiseudullaan.

SKP ja Euroopan
vasemmisto

Me haluamme Eurooppaa, jossa kaikki ihmiset
ja kansat ovat tasavertaisia. Haluamme pitää Suomen erossa Natosta ja ohjata
rahaa asevarustelun sijasta työllisyyteen, perusturvaan, ympäristönsuojeluun ja
kehitysmaiden auttamiseen.

Suomen kommunistinen puolue on mukana Euroopan vasemmiston ja kansainvälisen
kommunistisen liikkeen toiminnassa. Olemme samaa taistelevaa työväenliikkeettä, joka
on noussut yleislakkoihin Ranskassa, Italiassa, Kreikassa,
Portugalissa, Irlannissa. Meitä innostavat Latinalaisen Amerikan uuden
2000-luvun sosialismin näköalat.

Me kommunistit kutsumme protestoimaan
pääoman etuja ajavaa Euroopan unionia vastaan kesäkuun alun EU-vaaleissa.
Kutsumme mukaan vaatimaan toisenlaista Eurooppaa, jossa ihmistä ja luontoa ei
alisteta voitontavoittelulle. Vetoamme kaikkiin vasemmistolaisiin ja
edistyksellisiin ihmisiin, puolueisiin ja liikkeisiin voimien kokoamiseksi
yhteistoimintaan porvarihallitusta ja suurpääomaa vastaan.
Muutetaan yhdessä politiikan suunta vasemmalle!

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »