Vappupuhe Tokoinrannassa

24.11.2016

Puheenvuoroja

– 1.5. 2012 Tokoinrannassa


Tänään marssitaan ympäri maailmaa ihmisen vapauttamiseksi riistosta ja rahan vallasta. Tänään marssivat Kreikan työläiset, Occupy Wall Street -liike, Aasian hikipajojen raatajat ja sosialismille uusia näköaloja avanneet Latinalaisen Amerikan vasemmistovoimat. Tänään marssitaan sotaa vastaan, erityisesti väkivallan kierteen pysäyttämiseksi Syyriassa.

Vastarinta työpaikkojen, julkisten palvelujen ja demokratian alas ajamiselle on laajentunut Euroopassa. Monissa maissa on nähty vuosikymmeniin suurimmat lakot ja mielenosoitukset. Ranskan vasemmiston vaalivoitto voi asettaa kyseenalaiseksi Euroopan unionissa Saksan ja Ranskan johdolla toteutetun leikkauspolitiikan ja talouskurisopimukset.  

Kenen joukoissa SDP:n ja VAS:n ministerit?

Täällä Helsingissä vasemmisto marssi tänään yhdessä. Mutta kenen joukoissa ovat sosialidemokraattien ja Vasemmistoliiton ministerit?

Hallituksen päättämät julkisten palvelujen leikkaamiset ja arvonlisäverojen korotukset iskevät ankarimmin pieni- ja keskituloisiin. Samaan aikaan riittää miljardeja pankkien tukeen ja Nato-ohjuksiin. Hallitus on antanut vapaat kädet suurfirmoille joukkoirtisanomisiin ja keinottelijoille asumismenojen nostamiseen. Talvivaaran kaivos on esimerkki siitä, miten rosvokapitalismi on saanut tuhota ympäristöä hallituksen levitellessä käsiään.  Euroopan unionissa Kataisen hallitus on mukana ajamassa ohjelmia, joilla tuhotaan vaikeuksissa olevien maiden työpaikkoja ja julkisia palveluja, leikataan palkkoja ja eläkkeitä, yksityistetään kansallisvarallisuutta ja romutetaan demokratiaa.

Me kommunistit kutsumme vastarintaan oikeistoa ja rahaeliitin valtaa vastaan.  Vaadimme loppua Kataisen hallituksen leikkauspolitiikalle. Vetoamme erityisesti Vasemmistoliittoon, jotta se hylkää kokoomusvetoisen politiikan ja liittyy mukaan eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen ja Euroopan vasemmiston kamppailuun suunnan muuttamiseksi.

Julkisten menojen leikkaaminen ei ole ratkaisu kriisiin. Se vain pahentaa taantumaa, lisää eriarvoisuutta ja kasvattaa finanssipiirien valtaa. Me vaadimme tulonjaon muuttamista työntekijöiden hyväksi leikkaamalla pääomapiirien voittoja. On nostettava erityisesti pieniä palkkoja, opintorahaa, eläkkeitä ja muuta perusturvaa.  On kehitettävä julkista yritystoimintaa, jolla luodaan uusia arvoja, työtä ja hyvinvointia – sitä reaalista taloutta, josta wahlroosit ja muut pörssikeinottelijat vähät välittävät tehdessään rahalla lisää rahaa itselleen. Muutos edellyttää myös EU:n talouskurisopimuksen hylkäämistä, koska se tuo automaattisen leikkurin julkiseen talouteen, alistaa valtioiden budjetit EU-komission kontrolliin ja asettaa pankkipelureiden tukeminen kaiken muun edelle.

Vaihtoehto hallituksen ajamalle kuntauudistukselle

Kuntauudistus on räikeä esimerkki siitä, miten Kataisen hallituksen tavoitteet tulevat ihan muualta kuin ihmisten arjen tarpeista.  Jättikuntien kartat on piirretty ennen kuin on tehty ensimmäistäkään selvitystä sosiaali-, terveys- ja muiden peruspalvelujen järjestämisestä.  Jättikuntia perustellaan ”suuruuden ekonomialla”, vaikka mitkään tutkimukset eivät tue sitä.  Yli 40 000 työpaikkaa aiotaan lopettaa, vaikka kuntien palveluissa on jo nyt huutava pula työntekijöistä.  Siksi hallitus ei halua henkilöstön määristä velvoitteita myöskään vanhuspalvelulakiin.  Julkisia palveluja karsimalla hallitus luo lisää markkinoita yksityiselle voitontavoittelulle.

Hallituksen ajamille jättikokoisille markkinakunnille on vaihtoehto. Se on kamppailu demokraattisten hyvinvointikuntien puolesta. Kuntien rahoitusta on vahvistettava perumalla valtionosuuksien leikkaukset ja panemalla pääomatulot kunnallisverolle. Peruspalvelut on turvattava jokaiselle kuuluvina perusoikeuksina, lähipalveluina ja yleensä kunnan omana toimintana. Hyvinvointikunnista on tehtävä myös ekologisesti kestävän kehityksen kuntia. Emme tarvitse jättikuntia. Esimerkiksi Suur-Helsinki on liian iso asukkaiden itsehallintoon, johon tarvitaan osallistuvaan budjetointiin perustuvaa lähidemokratiaa. Ja toisaalta se on liian pieni laajojen seudullisten asioiden, kuten maankäytön, liikenteen ja erikoissairaanhoidon ohjaamiseen.

Helsingin palvelujen alibudjetoiminen ja laajeneva kilpailuttaminen kuvaa sitä, miten kuntien palvelujen karsimisessa ei ole kyse rahapulasta vaan oikeistolaisesta politiikasta.  Helsingin kaupunki liikelaitoksineen teki viime vuonna voittoa yli 300 miljoonaa euroa. Voittoa kertyi jopa peruspalveluista.

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä vaatii, että satojen miljoonien ylijäämistä ohjataan heti lisää rahaa palveluihin ja työllisyyteen. Samalla kutsumme mukaan tekemään kuntavaaleista vastalause Kataisen hallitukselle ja Helsingin kokoomusvetoiselle politiikalle, jota kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia myöten ovat Helsingissä kiltisti toteuttaneet.

Elvi Sinervo, sosialismi ja 12.toukokuuta

Kirjailija Elvi Sinervon syntymästä tulee näinä päivinä kuluneeksi sata vuotta. Runossa Nuori on maailmamme, Sinervo kysyi toisen maailmansodan jälkeisen optimismin vaihtuessa kylmäksi sodaksi: ”toistua saako entinen loputtomasti, / kunnes tuhottu on ihmissuku ja asuinsijamme maa”.

Tänäänkin eletään murrosaikaa, jossa kamppaillaan suunnasta. Meidän, lastemme, lastenlastemme ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavat ydinaseiden ohella finanssimarkkinoiden tuhoisat voimat, jotka alistavat kaiken voitontavoittelulle.

Kapitalismi ei kykene ratkaisemaan synnyttämiään valtavia ongelmia – työttömyyttä, köyhyyttä, ympäristökatastrofien ja sotien uhkia. Tarvitaan perusteiltaan toisenlainen järjestelmä, jossa ihmisen ja luonnon hyvinvointi on tärkeämpää kuin liikevoitot ja pörssikurssit. Tarvitaan nykyaikaista sosialismia, jossa raha ja omistus eivät anna kenellekään valtaa riistää ja alistaa muita.

Wall Streetin valtaajien tunnus ”Me olemme 99 prosenttia” on vastalause politiikalle, joka palvelee vain harvalukuista rahaeliittiä. Samalla se kertoo optimismista vastarinnan ja muutoksen mahdollisuuksiin. Kairon Tahririn aukiolta, Espanjan tyytymättömien toreilta ja Occupy –mielenosoituksista onkin kasvanut laaja liike. Se jatkuu 12.toukokuuta kansainvälisenä toimintapäivänä myös täällä Helsingissä.

Me kommunistit kutsumme yhteistyöhön, tekemään muutosta ja luomaan uutta. Elvi Sinervon sanoin: ”tahdomme lapsille jättää onnellisemman maan,/ jossa ei eilinen toistu…/ jossa ihminen on kulkeva täydessä mitassaan”.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »