Varsin kohtuullista?

14.2.2008

Varsin kohtuullista?

Tonttivuokrien rajuja korotuksia vastustava kansalaisliike
sai ensimmäisen erävoiton, kun kaupunginvaltuusto edellytti eilisessä
kokouksessa selvitystä tonttivuokrien kehityksestä, jotta asumiskustannukset
olisivat kohtuulliset.

Edessä on kuitenkin vielä monta erää ennen kuin tonttivuokrien
korotukset noin 15-kertaisiksi on torjuttu ja kohtuuttoman korkeita vuokria
muuallakin kaupungissa on alennettu. Tätä kertoi se, että valtuusto hylkäsi
ponnet, joissa edellytettiin selvästi vuokrien määräytymisperusteiden
muuttamista kohtuullisemmiksi. 

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän valtuustossa esittämän
näkemyksen mukaan Helsingin perimät tonttivuokrat ovat varsin kohtuulliset. Apulaiskaupunginjohtajalla
ei ole tainnut olla aikaa perehtyä korkeita tonttivuokria vastustavan
kansalaisliikkeen kokoamiin tietoihin, jotka osoittavat Helsingin perivät
moniin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna moninkertaisia tonttivuokria.

Kummallisen piittaamaton suhtautuminen asumiskustannusten
nousuun näkyi myös valtuuston päättäessä uudesta maankäytön ja asumisen
ohjelmasta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Sen tavoitteista puuttuu kokonaan
asumiskustannusten nousun hillitseminen. Ohjelma painottuu omistusasuntoihin
niin, että vuokra-asuntojen osuus tulee alenemaan entisestään. 

Ohjelma jatkaa samaa markkinaehtoista linjaa, jota
porvarihallitus on toteuttanut lopettaessaan aravalainoituksen tämän vuoden
alussa kokonaan. Kaupunki aikoo antaa gryndereille isoja
aluerakentamiskohteista sen sijaan, että ne toteutettaisiin kaupungin omana
tuotantona. Lisäksi vuokra-asuntotuotantoon tulee uusi ns. välimalli, jossa
tontteja myydään alennuksella rakentajille, jotka saavat myydä 20 vuoden
kuluttua tontit asuntoineen vapaasti kovalla rahalla.

Kokoomuslaisen asuntoministerin aktiivisuuden tällaisen
ohjelman valmisteluissa ymmärtää. Mutta miksi tällaisen ohjelman hyväksyivät
yksimielisesti myös SDP:n, Vasemmistoliiton, vihreiden ja keskustan edustajat? SKP:n ja asukaslistan ryhmä oli ainoa, joka esitti ohjelmaan muutoksia.

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »