Vastaesitys Eiranrannan tonttien myynnille

8.6.2005


SKP:n ja asukaslistan ryhmän mielestä Helsingin kaupungin ei pidä myydä tonttimaata.

Tonttimaan omistus antaa monia mahdollisuuksia kehittää kaupunkisuunnittelua pitkäjänteisesti ja ottaen huomioon erilaiset sosiaaliset, kaupunkirakenteeseen, kaupunkikuvaan ja ympäristöön liittyvät tekijät. Periaatteessa tonttimaan omistus antaa mahdollisuuksia myös vaikuttaa asumisen hintaan.

Jos myymme tonttimaata, vähennämme tulevien sukupolvien mahdollisuuksia kehittää vuorollaan tätä kaupunkia asukkaiden lähtökohdista. Tonttimaan myyminen on samalla kaupungin itsenäisen päätösvallan vähentämistä ja siirtämistä rakennusliikkeille, sijoittajille ja keinottelijoille. Aivan erityisesti tältä pitäisi suojella Helsingin rantoja.

Tekemällä pitkäaikaiset vuokrasopimukset tonttien käytöstä asuntotuotantoon kaupunki voi pitkän päälle saada näistä tonteista ihan yhtä paljon tuloja, ellei enemmänkin. Helsingissä on myös huonoja kokemuksia siitä, että markkinoiden tai päättäjien joskus oikeaksi arvioima hinta voi piankin osoittautua alakanttiin lasketuksi. Esimerkiksi Sanoma-WSOY:n keskustasta saama tontti alihinnoiteltiin, siitä tuskin kukaan on tänään enää eri mieltä.

Pitämällä tonttimaan kaupungin omistuksessa, voimme myös valvoa paremmin tilanteita, joissa esimerkiksi joku rakennusliike tai sijoittajaryhmä ei vastaakaan odotuksia.

Tämä asia on valmisteltu valitettavan pitkälle ilman, että valtuustolta olisi kysytty mitään. Tonttien myynnissä valtuustolla on kuitenkin kaikki päätösvalta.

Esitän, että kaupunginvaltuusto hylkää esityksen Eiranrannan asuinkerrostalotonttien myymisestä.
Samalla esitän, että kaupunginhallitus valmistelee uuden esityksen lähtien siitä, että kaupunki säilyttää tonttimaan omistuksessaan, mikä turvaa myös tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tämän ranta-alueen ja Helsingin merellisen julkisivun kehitykseen. Tonttien myymisen sijasta tehdään eniten tarjoavien kanssa pitkäaikaiset vuokrasopimukset tonttien käytöstä laadukkaaseen ja korkeatasoiseen omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »