Vastaesitys keskustan huoltoväylästä

14.11.2007


Kun tämän maanalaisen huoltoväylän hinta on noussut alun perin hyväksytystä yli 63 prosenttia, herää kysymys, onko valtuustoa johdettu asiassa tahallisesti harhaan? Vai onko kyse rakennusalan hintakartellista? Vai molemmista?

Tarjouksen on jättänyt vain kaksi louhintaurakoitsijaa. Toinen on Lemcon, joka kuuluu Lemminkäinen-konserniin. Lemminkäinen, joka muistetaan asfalttialan hintakartellijutusta, kasvatti liikevoittoaan viime vuonna 45 prosenttia. Toinen huoltoväylän urakoija puolestaan kuuluu SRV-konserniin, jonka liikevoitto kasvoi 40 prosenttia.

Valtuuston käsitellessä tätä hanketta edellisen kerran, kysyin, onko selvitetty sitä, käyttävätkö alalla toimivat harvat urakoitsijat hyväkseen määräävää asemaa markkinoilla. Uusien hintapyyntöjen valossa tuntuu entistä selvemmältä, että kaupungin on syytä kääntyä kilpailuviranomaisten puoleen ja pyytää tutkimaan rakennusalan hintojen muodostusta ja mahdollisia hintakartelleja.

Esitin myös, että kaupunginhallitus velvoitetaan neuvottelemaan hankkeesta hyötyvien keskustan kiinteistöjen kanssa siitä, että ne osallistuvat hankkeen rahoitukseen suuremmalla osuudella. Kysynkin kaupunginjohtajalta, onko hintojen nousua selvitetty kilpailuviranomaisten kanssa? Entä, onko käyty neuvotteluja hankkeesta hyötyvien liikekiinteistöjen rahoitusosuuden nostamisesta.

Tässä esityksessä mainitaan erityisesti Stockmannin tavaratalo sellaisena, joka hyötyy hankkeesta kun voi laajentaa liiketoimintaansa. Stockmann-konserni teki viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. Sen voitto 25 prosenttia ja oli noin 130 miljoonaa euroa. Mielestäni olisi oikeus ja kohtuus, että tällaiset yhtiöt ottavat suuremman vastuun huoltotunnelista.

Helsinkiläisten kannalta on kohtuutonta, että peruspalveluissa joudutaan tinkimään vähästäkin samaan aikaan kun keskustan tunnelihankkeisiin ollaan valmiita antamaan lisää rahaa niin ylimalkaisin selvityksin kuin tässä tapauksessa. Minusta on vähintäänkin syytä edellyttää, että valmistellaan selvitykset vaihtoehtoisista ratkaisuista kun kustannusarviot paisuvat näin paljon.

Esitänkin, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa keskustan maanalaisen huoltoväylän hankesuunnitelman hintaa koskevan esityksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että valtuustolle valmistellaan myös vaihtoehtoiset esitykset hankkeen toteuttamiseksi riisuttuna mallina tai lisärahoituksen hankkimiseksi hankkeesta hyötyviltä liikeyrityksiltä.

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »