Vastaus aloitteeseen vanhuspalveluohjelmasta

20.5.2015

Helsingillä ei ole ollut vuoden 2009 jälkeen vanhuspalveluohjelmaa. Olen sellaista täällä valtuustossa toistuvasti esittänyt. Hyvä, että nyt lopulta tunnustetaan vanhuspalvelulainkin edellyttävän, että valtuuston päätettäväksi valmistellaan ikäohjelma.

Sote-viraston ja lautakunnan valmistelema Stadin ikäohjelma on parhaillaan lausuntokierroksella. Sen tuloksena ohjelma toivottavasti vielä konkretisoituu muun muassa niin, että kotihoito laajenee sisältämään myös kotipalveluja, ympärivuorokautisen hoidon paikkojen vähentämisestä luovutaan ja että ikäohjelmaan liitetään lain edellyttämä selvitys ohjelman toteuttamisen edellyttämistä resursseista.

Lopuksi kysymys vs. apulaiskaupunginjohtajalle: Miten asukastilaisuuksista ja lautakunnilta kertyvät kommentit ja ehdotukset käsitellään. Tuodaanko sote-lautakunnan kautta kaupunginhallitukseen ja valtuustoon vielä paranneltu, uusittu esitys Stadin ikäohjelmaksi?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »