Vattuniemen tontin kaavan palautusesitys

23.9.2009
Lauttasaaren Vattuniemen tontin kaavamuutoksen palautusesitys

Tämä Lauttasaaren yhden tontin kaavamuutos on valitettava
esimerkki postimerkkikaavoituksesta, joka ei ota huomioon alueen kokonaisuutta
eikä tarkastele edes korttelia kokonaisuutena.

Esitys on herättänyt Lauttasaaressa laajaa kritiikkiä.
Lauttasaarelaiset eivät vastusta sinänsä rakentamista. Varsinkin lähitalojen
asukkaat vastustavat sitä, että rakentaminen on ylimitoitettua ja liian
korkeaa.

Tälle tontille ja sen viereen aiotaan rakentaa seitsemän
kerrostaloa, joiden korkeus vaihtelee viidestä kahdeksaan kerrokseen.
Muutosesitys ei vastaa alueen rakennuskannan yleistä henkeä ja alueelle
tyypillistä vehreyttä. Se ei vastaa myöskään Lauttasaari-seuran ja alueen
asukkaiden esityksiä.

Asukkaat ovat tehneet konkreettisia ehdotuksia vähän
matalammasta ja paremmin olemassa olevaa asuinympäristöä kunnioittavasta
lisärakentamisesta.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää, että valtuusto
palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että rakennusoikeutta ei
lisätä ja kerroskorkeus rajataan enintään kuuteen.

Mitä tulee täällä valtuustossa kannettuun huoleen
kohtuuhintaisista perheasunnoista ja palveluista, valtuusto voi itse vaikuttaa
niihin muun muassa sillä, että kaupunki ryhtyy myös itse rakentamaan asuntoja,
että tonttivuokria kohtuullistetaan ja että lopetetaan peruspalvelujen
alibudjetoiminen.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »