Veolia, Palestiina ja HSL:n yhteiskuntavastuu

7.5.2014

Täällä valtuustossa on käyty keskustelua yritysten ja myös kuntien yhteiskuntavastuusta. Tässä aloitteessa on kyse siitä, miten Helsinki ja HSL suhtautuvat sopimuskumppaniin, jonka emokonserni on nostettu YK:n yleiskokoukselle esitetyssä ihmisoikeusraportissa esimerkiksi yhtiöstä, jota pitää boikotoida koska se toimii laittomasti miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Kaupunginhallituksen vastauksessa ei kiistetä Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden rikkovan Palestiinassa kansainvälistä oikeutta. Kaupunginhallitus katsoo kuitenkin oikeuspalvelujen kantaan vedoten, että Veoliaa ei voi sulkea pois tarjouskilpailuista koska konsernin Suomessa toimivat yhtiöt eivät ole itse mukana laittomasti miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Tämä tulkinta poikkeaa YK:n ihmisoikeuksien erityisraportoija Richard Falkin kannasta. Voi kysyä, mistä kaupunginkanslian oikeuspalveluihin on tullut YK:n erityisraportoijaa suurempi pätevyys tässä asiassa? Etenkin kun Tukholma, Lontoo ja monet muut kaupungit muun muassa Yhdysvalloissa ovat päätyneet YK:n erityisraportoijan kanssa samalle kannalle perusteista sulkea Veolia pois tarjouskilpailuista niin kauan kun konserni toimii miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Vielä erikoisemmaksi oikeuspalvelujen – ja myös HSL:n – tulkinnan Veolian Suomen yritysten erillisyydestä ja itsenäisyydestä tekee se, että Veolia itse esittää itsensä yhtenä kokonaisuutena, jossa kaikki osat, voitot, henkilöstö jne raportoidaan yhdessä. Myös Suomen Veolian nettisivuilla on konsernin kuljetuspuolelle linkki, jossa kerrotaan heidän voivan toimia kilpailukykyisemmin siksi että Veolia on yksi kokonaisuus.

Kaupunginhallituksen hyväksymä tulkinta on erikoinen myös yleisemmin yritysten yhteiskuntavastuuta ajatellen. Jos Veolia saa käyttää tytäryhtiöitä laittomaan toimintaan palestiinalaisalueilla, voivatko myös veronkiertäjät ja muut harmaan talouden yritykset päästä vastuusta vain sillä, että ne tekevät rötöksiä hallitsemansa tytäryhtiön kautta?

Ymmärtäisin sen, jos HSL ja oikeuspalvelut ovat varovaisia olemassa olevien sopimusten purkamisessa. Mutta pidän virheellisenä sitä, että ei olla valmiita hakemaan keinoja toteuttaa YK:n päätöksiä suhtautumisesta yritykseen, joka rikkoo kansainvälistä lakia toimiessaan miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Esitän, että valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun sen selvittämiseksi, miten HSL:ssä voidaan edistää YK:n päätöksiä torjuvasta suhtautumisesta yritysten toimintaan laittomasti miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

(Valtuusto hyväksyi palautusesityksen äänin 44 – 37. Palautuksen puolesta äänestivät vasemmisto, vihreät ja osa perussuomalaisista.) 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »