Verkkosaaren pohjoisosan asemakaava

14.12.2016

Nyt käsiteltävän Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan arvioimista vaikeuttaa se, että kaavoitusta tehdään taas postimerkkeinä ja monet ongelmat liittyvät laajemmin tämän alueen kehitykseen. Tämä liittyy esimerkiksi rakentamisen vaikutuksiin Vanhankaupunginlahden luontoarvoihin, Natura-alueeseen ja pikaraitiotien jatkolinjauksiin.

Kaavaesityksessä todetaan, että se on taloudellisesti erittäin haastava. Kaupungille aiheutuu maaperän kunnostamisesta ja alueen esirakentamisesta yli 110 miljoonan euron kustannukset. Tämä on johtanut rakennusoikeuden lisäämiseen ja yleisten alueiden supistamiseen. Voi kysyä, onko tämä hyvää suunnittelua? Rakentamisen hinta johtaa todennäköisesti seuraavaksi siihen, että alueesta tulee kalliiden asuntojen takia myös sosiaalisesti yksipuolinen.

Kaupunkisuunnitteluviraston vastauksessa kaavaehdotukseen esitettyyn Tringan muistutukseen todetaan, että alueen rakentamisen laajempia vaikutuksia on tarkasteltu jo osayleiskaavaa tehtäessä. Asemakaavavaiheessa monet asiat kuitenkin täsmentyvät tavalla, joka edellyttää konkreettisempia vaikutuksia. Tringan muistutuksessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, että Viikki-Vanhankaupunginlahden Natura.alueen suojelutavoitteita ei ole saavutettu ja tästäkin syystä uudet rakennushankkeet pitäisi arvioida huolella eikä vain viittaamalla kymmenen vuotta sitten tehtyihin selvityksiin.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »