Vetoomus Tehyn palkkaratkaisusta

14.11.2007


Tämän esityksen perusteluissa viitataan tarpeeseen vahvistaa tulopohjaa, koska tarkoitus on purkaa Helsingin Energian voittovaroista tehtävät tuloutukset muiden palvelujen rahoitukseen.

Energialaitoksen voitot ylittävät tänäkin vuonna selvästi budjetin. Ennusteen mukaan liikevoitto nousee 250 miljoonaan euroon, eli viime vuottakin korkeammalle. Miksi näitä voittoja ei haluta käyttää helsinkiläisten palveluihin? Valmistellaanko tässä energialaitoksen yhtiöittämistä ja myymistä? Halutaanko heikentää julkisia palveluja, jotta yksityisille yrityksille tulee lisää markkinoita? Vai onko kyse siitä, että on viritetty liian monia suurten alueiden rakennushankkeita, joihin sisältyvät riskit aiotaan maksattaa heikentämällä helsinkiläisten palveluja?

Tässä esityksessä tuloveroprosentista viitataan myös toimintamenojen kasvusta aiheutuviin tarpeisiin vahvistaa tulopohjaa. Esimerkiksi hoitoalan palkkojen korotus voi lisätä menoja budjetissa arvioidusta. Tämä ei kuitenkaan edellytä kunnallisveroprosentin nostamista.

Kuntatyönantajan esittämissä arvioissa palkkojen korotusten vaikutuksista on sivuutettu kokonaan se, että palkankorotuksista palaa puolet takaisin valtiolle ja kunnille tuloveroina ja arvonlisäveroina. Ns. yleisen linjan pohjalta voi laskea, että kansantalouden palkkasumma kasvaa ensi vuonna noin neljä miljardia. Valtio ja kunnat saavat siitä verotuloina noin kaksi miljardia. Tällä voidaan hyvin maksaa hoitajien kuoppakorotukset.

Kunnallisveron tasoon vaikuttavat tietysti myös valtionosuudet. Hallitus on kehunut kuntien saavan niille lain mukaan kuuluvat indeksitarkistukset ja lisäksi 150 miljoonaa. Samaan aikaan hallitus esittää kuitenkin alennettavaksi kuntien valtionosuusprosentteja. Tämä taas vähentää kuntien tuloja ensi vuonna yhteensä noin 480 miljoonaa. Pitämällä valtionosuusprosentti nykytasolla, voidaan Tehyn vaatimukset toteuttaa ja rahaa jäisi vielä ylikin.

Terveydenhuollon uhkaavasta katastrofista ovat päävastuussa hallituksessa ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen johdossa istuvat eduskuntapuolueiden edustajat. Haluankin lopuksi vedota keskustan, kokoomuksen, vihreiden, RKP:n, SDP:n ja Vasemmistoliiton edustajiin: poliittinen peli ihmisten terveyden ja jopa hengen uhalla on vihellettävä poikki, kuntatyönantajan on tuotava neuvottelupöytään rahaa, jolla palkankorotuksista voidaan sopia!

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »