Vuosaaren kouluverkko

6.4.2016

Ehdotus Vuosaaren kouluverkosta on valmisteltu osin uudella tavalla.  Valmistelu ei alkanut virastosta ylhäältäpäin annetulla valmiilla esityksellä vaan kuultiin kouluja ja alueen asukkaita. Positiivista on myös se, että alusta alkaen on tunnustettu, että kouluverkkoon ei ole olemassa vain yhtä ainoaa ratkaisua vaan on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja.

Samalla tämä esitys kertoo siitä, että päätöksentekoa kouluverkosta ei ole tarvetta siirtää pois valtuustosta, jos halutaan jouduttaa päätöksiä. Ratkaisevaa on yhteinen valmistelu asukkaiden ja koulujen kanssa. Varsinaisen kouluverkkoratkaisun ohella on syytä kiinnittää huomiota myös tässä prosessissa esille tulleisiin kommentteihin mm. koulujen resursseista, tilaratkaisuista, peruskorjausrahoista ja koulujen opetuksen hyvien käytäntöjen jatkumisesta.

Valmisteluprosessin suhteen tästä voidaan varmaan ottaa jotain oppia muuallekin. Asukkaiden ja koulujen kuuleminen tarkoittaa myös sen tunnustamista, että eri alueilla voi olla myös joltain osin erilaisia ja erikokoisia kouluverkkoja.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »