Vuosaaren voimala-alueen asemakaavan muutos

10.12.2014


Valtuusto on päättänyt käsitellä Helsingin Energian investointiohjelmaa ja sen erilaisia vaihtoehtoja ensi vuoden aikana. Ymmärrän, että sitä varten selvitetään myös maankäyttöön liittyviä asioita. Mutta pidän täysin kyseenalaisena tällaista menettelyä, jossa valtuusto yritetään laittaa ottamaan asemakaavanmuutoksella kantaa Helsingin Energian investointeihin, joiden vaihtoehdoista ei ole vielä tuotu valtuustoon selvityksiä, saati esitystä.

Asemakaava ei tietenkään pakota toteuttamaan uuden monipolttoainevoimalan rakentamista Vuosaareen. Mutta se sitoo alueen kehittämisen vain tähän yhteen vaihtoehtoon ja rajoittaa muuta maankäyttöä, esimerkiksi sataman kehittämistä ja ympäristönsuojelua.

Toisaalta tässä on jo ennakoitua sitä, että Vuosaaren uudesta voimalan raaka-aineena eivät tule olemaan vain uusiutuvat biopolttoaineet vaan se käyttää myös kivihiiltä, jonka varastoinnille varataan tilaa. Tämä kannattaa muistaa kun vertaillaan Vuosaarta ja mahdollisuutta uudistaa Hanasaari ja Salmisaari monipolttoainevoimaloiksi. Nyt ollaan valmistelemassa kokonaisuutena pitkälle toista miljardia maksavaa hanketta, joka jättää polttoainevaihtoehdot auki, vaikka ilmastotavoitteet voitaisiin toteuttaa Hanasaaressa ja Salmisaaressa ainakin puolet halvemmalla.

Kaavaesityksen valmistelussa on muitakin kummallisia piirteitä.

ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että uuden voimalan ympäristövaikutusten arvio riippuu varsinaisen voimala-alueen rajausten ohella Östersundomin alueen kaavoituksesta. Näiden yhteisvaikutuksesta riippuu olennaisesti se, missä määrin hanke vaarantaa viereisen Natura-alueen suojelun perustana olevia luontoarvoja.  Koska Östersundomin alueen kaavoitus on kesken, ei näistä vaikutuksista ole varmuutta.

Erikoista on sekin, että voimalaitoksen kaava-alueen rajausta on muutettu jättämällä pois luonnosvaiheessa ollut merkintä Skillbergetin luonnonsuojelualueesta. Skillbergetillä on kuitenkin tärkeä merkitys, koska se rajautuu Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien muodostamaan valtakunnallisesti merkittävään Natura 2000 alueeseen. Voimalan vaikutukset ulottuisivat kielteisenä luonnonsuojelualueelle.

Esitän, että valtuusto hylkää asemakaavaesityksen ja merkitsee kaava-aineiston tiedoksi, kun valmistaudutaan Helsingin Energian investointiohjelman käsittelyyn vuoden 2015 aikana.

(Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »