Ydinvoimahallitus kiitti rahoittajiaan

22.4.2010

Esitys kahden uuden ydinvoimalan rakentamisesta osoittaa, että hallituksen energialinjauksia ei tehdä ympäristön eikä työllisyyden vaan halpaa energiaa haluavien suuryhtiöiden ja ydinsähkön vientimarkkinoita puuhaavien energiayhtiöiden tarpeista.

Hallitus perustelee miljardien investoimista uusiin ydinvoimaloihin harhaanjohtavasti teollisten investointien turvaamisella, ilmastopäästöjen vähentämisellä ja tuontisähkön vähentämisellä. Todellisuudessa ehdotus merkitsee uusiutuvan energian ja energian säästön tarjoamien turvallisempien, työllistävämpien ja edullisempien vaihtoehtojen sivuuttamista.

Stora Enson tänä aamuna ilmoittama päätös lopettaa sanomalehtipaperin tuotanto Varkaudessa ja myydä Kotkan tuotantolaitoksen pääomasijoitusyhtiölle kertoo siitä, miten tyhjän päällä elinkeinoministeri Pekkarisen puheet teollisuuden investoinneista ovat. Yhtä vähän ovat aiemmatkaan ydinvoimalat turvanneet teollisia työpaikkoja. Ydinvoimaratkaisu onkin signaali lähinnä siitä, että täällä ei jatkossakaan investoida uusimman teknologian kasvaville markkinoille eikä piitata tuotannon ekologisesta kestävyydestä.

Turvallisuusriskit

Hallitus esittää kahta uutta ydinvoimalaa piittaamatta lainkaan siitä, että Olkiluodon uuden ydinvoimalan rakentaminen on jo vuosia myöhässä, paisunut hinnaltaan jo puolet suunniteltua kalliimmaksi ja tuottaa jatkuvasti lisää uutisia turvallisuusriskeistä. Lisäksi Fennovoimalle aiotaan antaa rakentamislupa, vaikka se ei ole kyennyt esittämään ratkaisua edes siihen, mihin se sijoittaa ydinjätteet.

Harhaanjohtamista

Kun ennusteet osoittivat, että Suomessa ei ole tarvetta edes yhden, puhumattakaan kahden uuden ydinvoimalan rakentamiseen, teetti elinkeinoministeri Pekkarinen uudet tilastot. Niissä nostettiin arvioita energiankulutuksesta ja vähennettiin arviota energian säästämisen mahdollisuuksista. Samalla sivuutettiin mahdollisuudet panostaa todella merkittävästi tuulivoimaan ja energiaa säästävään teknologiaan.

Valtavaksi kehuttu ”risupaketti” riittää tuskin edes siihen, että Suomi täyttää EU:n asettamat tavoitteet uusiutuvan energian osuuden nostamisesta. Sitä paitsi ”risupaketin” toteutuminen jää riippumaansiitä, investoiko yksityinen pääoma merkittävästi uusiutuvaan energiaan – yhtä aikaa ydinvoimahankkeiden kanssa.

Ydinsähkön viejä ja ydinjätteiden hautausmaa

Kahden uuden ydinvoimalan rakentaminen tekee Suomesta ydinsähkön viejän ja ydinjätteiden eurooppalaisen hautausmaan. Kaikki tähän liittyvät riskit otetaan kuluttajien, veronmaksajien ja ympäristön turvallisuuden kustannuksella. Hallituksen esityksiin ei liity mitään esityksiä edes siitä, miten energiayhtiöiden tavallisilta kuluttajilta keräämiä ylihintoja ja jättivoittoja leikattaisiin.

Porvarihallitus kantaa huolta vain siitä, miten suuryhtiöt saavat sähköä omakustannushintaan. Samalla hallitus heikentää valtionyhtiön osuutta ja vahvistaa ylikansallisen Eonin asemaa maamme energiahuollossa.

Demokratian kriisi ja vihreät

Hallituksen sopima esitys kahdesta ydinvoimalasta kertoo demokratian kriisistä. Suurin osa suomalaisista vastustaa kahden ydinvoimalan rakentamista. Hallituspuolueista vain kokoomus esiintyi vaaleissa ydinvoiman puolesta. Mihin tämä kokoomuksen hegemonia perustuu? Kuittaako rahalla ostettu porvarihallitus tässä sponsoreilleen ennen vaaleja kulissien takana annettuja lupauksia?

Erityisesti vihreiden osalta kysymys koskee puolueen periaatteita. Vihreät ovat näköjään valmiita myymään mitä tahansa vain saadakseen olla mukana hallituksessa. Tuloksena on tähän mennessä Suomen historian kehnointa ympäristöpolitiikkaa harjoittava hallitus.

SKP:n esittänyt vaihtoehdon

Suomen kommunistinen puolue vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Olemme esittäneet perusteellisen ohjelman energiatalouden rakennemuutoksesta, joka on turvallisempi, taloudellisesti edullisempi, työllistävämpi ja paljon laajemmin paikallista taloutta edistävä vaihtoehto. Se olisi myös demokraattisempi vaihtoehto, koska se rajoittaisi suuryhtiöiden valtaa ja nojaa hajautetumpaan energiatuotantoon.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »