Yhdessä tekemistä ja välittämistä – korona ja HOK-Elanto

23.3.2020

 

Koronaepidemia on herättänyt huolta, mutta nostanut esiin myös paljon välittämistä toisista, yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Koronakriisi on tehnyt rajulla tavalla selväksi, että terveyttä ja hyvinvointia ei voi jättää markkinoiden armoille. Tarvitaan hyvät julkiset palvelut ja niille riittävät resurssit pitää huolta jokaisesta myös kaikissa tilanteissa.

Poikkeusoloissa on syntynyt paljon uutta ja merkityksellistä. Työntekijät ovat itse ja yhdessä organisoineet töitä uudella tavalla. Työyhteisöissä, asuinalueilla ja järjestöissä on pidetty huolta toisista ja vastattu yhdessä haasteisiin. On kehittynyt naapuriavun verkostoja, otettu digiloikkia ja tehty uusilla tavoilla kulttuuria.

Samalla olemme itse kukin joutuneet pohtimaan, mikä on työssämme ja elämässä tärkeää. Asioita ja arvoja on pantu uuteen järjestykseen. Alituisen kilpailun, voitontavoittelun ja kuluttamisen sijasta ovat korostuneet inhimilliset arvot, välittäminen ja huolenpito vaikeuksissa olevista.

Osuustoiminta on yhdessä tekemistä yhteiseksi hyväksi. Työväen osuustoimintaliike syntyi siitä, että työtä haluttiin tehdä omaksi ja samalla koko yhteisön hyväksi – ei omistavan luokan voittojen ja varallisuuden kasvattamiseksi. Osuustoiminnalla haluttiin turvata arjen sujumista ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. Koronakriisi on nostanut nämä periaatteet uudella tavalla ajankohtaisiksi.

 

HOK-Elanto ja korona-apua

Koronaviruksen leviäminen on asettanut myös Helsingin Osuuskauppa Elannon uuteen tilanteeseen. Lähikauppojen merkitys ja kauppakassipalvelujen tarve on kasvanut valtavasti, kun ihmisten liikkumista on rajoitettu.

HOK-Elannon työntekijät ovat venyneet ja tehneet parhaansa koronahaasteisiin vastaamiseksi. He kuuluvat niihin ammattiryhmiin, joiden ansiosta arkemme on poikkeusoloissakin sujunut.

Samalla koronakriisi on osoittanut puutteet myös osuuskaupan varautumisessa poikkeusoloissa tarvittavaan sosiaaliseen tukeen. Työväen osuustoiminnan keskeisiä lähtökohtia oli avun järjestämisestä pienituloisille ja heikommassa asemassa oleville. Nyt kun tällaista apua kiireellisesti tarvitaan, ei HOK-Elannolla kuitenkaan ole enää siihen valmiina rakenteita ja toimintamalleja.

HOK-Elannon ravintoloiden sulkeutuessa siirrettiin työntekijöitä auttamaan S-marketeissa, Alepoissa ja kauppakassipalveluissa. Hyvä niin, mutta varsinkin kauppakassipalvelut ovat silti pahasti ruuhkautuneet.

Monille yli 70-vuotiaan, karanteenin kaltaisiin oloihin määrätyn on ollut vaikea saada yhteyttä kauppakassipalveluun ja uusia aikoja kauppakassien toimittamiseen kotiin on ollut tarjolla jopa vasta viikon kuluttua. Erityisen vaikea tilanne on niille, jotka eivät voi asioida netissä ja maksaa verkkopankissa.

Periaatteessa nykyinen informaatioteknologia ja osuuskaupan asiakasrekisterien tiedot mahdollistaisivat ”pikatilausten” tarjoamisen yli 70-vuotiaille. Kauppakassipalveluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla, jolloin myös S-kortin haltijan ikä on tunnistettavissa. Yhteistyössä sote-alan järjestöjen kanssa olisi varmasti luotavissa muillekin riskiryhmiin kuuluville ”pikakaistoja”.

Yhteistyössä sote-järjestöjen kanssa voisi varmasti luoda kanavia myös niille riskiryhmiin kuuluville, karanteenin kaltaisissa oloissa oleville, joilla ei ole mahdollisuus asioida ja maksaa verkossa. Heille voisi tällaisissa poikkeusoloissa esimerkiksi avata tilin lähikaupassa niin, että joku heidän läheisensä käy maksamassa laskut.

Ehdotin viime viikon lopulla HOK-Elannolle joitain tällaisia järjestelyjä. Minulle vastattiin, että verkkokaupan sovellusten muuttaminen on hankalaa ja siihen liittyy riskejä, joita ei voi nyt ottaa.

 

Takaisin juurille

Ymmärrän, että kriisiin yritetään vastata niillä työvälineillä, joita on. Koronaepidemia jatkuu kuitenkin vielä ainakin kuukausia ja tulevaisuudessa voi tulla muitakin poikkeusoloja. Siksi minusta on syytä joka tapauksessa parantaa HOK-Elannon valmiuksia kantaa sosiaalista vastuuta vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi niin, että poikkeusoloissa voidaan nopeasti ottaa käyttöön myös poikkeustoimia.

HOK-Elannolla on tässä paljon mahdollisuuksia isona toimijana. Sillä on yli 6 000 työntekijää, pitkälle digitalisoitu toiminta, monikanavainen viestintä, melko laaja lähikauppojen verkosto ja mahdollisuudet räätälöidä palveluja erilaisiin tarpeisiin. HOK-Elannolla on tässä myös iso vastuu, onhan sillä yli 40 % osuus päivittäistavarakaupasta Helsingin seudulla.

Lähikaupan korona-avun kehittäminen on eräs esimerkki siitä, miten osuustoiminnalla voitaisiin turvata hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Valitettavasti se on myös esimerkki siitä, miten nykyinen osuuskauppa on hukannut tärkeän osan osuustoiminnan sosiaalisista tavoitteista ja irtaantunut juuriltaan pyrkiessään ennen muuta kasvattamaan myyntiä ja markkinaosuutta.

 

Lisää ja edullisempia lähikauppoja

Lähikauppojen merkitys ei liity tietenkään vain koronaepidemiaan. Lähikaupan osuuden vahvistaminen on myös ilmastoteko. Samalla se helpottaa niiden ihmisten arkea, joilla ei taloudellisista tai muista syistä ole mahdollisuuksia tehdä pidempiä kauppamatkoja.

HOK-Elannon lähikaupat, Alepat, on hinnoiteltu selvästi kalliimmiksi kuin HOK-Elannon Prismat ja S-marketit. Tämä on ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa ja epäoikeudenmukaista.

Osuuskaupan ympäristövastuun kanssa on ristiriidassa myös S-osuuskauppojen bonusjärjestelmä. Siinä saa suuremmista ostoksista isommalla prosentilla lasketun ostohyvityksen kuin pienistä ostoksista. Tämä suosii suurituloisia ja myös tuhlailevaa kulutusta.

Aloitteita HOK-Elannon edustajistossa

HOK-Elannon jäsenet eli asiakasomistajat saavat näinä päivinä osuuskauppavaalin äänestysaineisto. Jäsenten ääni kuuluu HOK-Elannon edustajistossa vain, kun joku sen sinne vie. Usein edustajiston enemmistö on tyytynyt vain siunaamaan osuuskaupan toimivan johdon ratkaisuja. Mutta kommunistien ja demokraattien listan edustajana olen usein löytänyt yhteistyökumppaneita ja saanut myös tuloksia edustajistossa.

Tässä listaa aloitteista, joita olen edustajistossa tehnyt viime vuosina:

* Alepa-lähikauppojen kehittäminen ja niiden hintatason alentaminen, kun se on nyt selvästi S-marketteja ja Prismoja korkeampi.

* Osuuskaupan tuloksesta osa työpaikkojen lisäämiseen ja palkkaukseen, etenkin matalimpien palkkojen parantamiseen.

* Esitys S-ryhmän johdolle vaikuttaa Kaupan liitossa niin, että luovutaan kiky-talkoista ja nostetaan reaalisesti työntekijöiden palkkoja.

* Kulttuuri- ja mielipidelehtien ottaminen laajemmin ainakin Primojen lehtihyllyjen valikoimaan.

* Ohjeistus ja toimet, joilla ehkäistään korruptiota ja kyseenalaisia kytköksiä esim. rakennusalan yrityksiin ja suhteissa kuntiin. Avoimuus ja kohtuullisuus johtajien palkoissa ja etuuksissa.

* Aloite- ja palautemahdollisuuksien kehittäminen, ilmoitustauluja asukkaiden tapahtumille ja asiakasomistaja-iltojen järjestäminen eri teemoista.

* Bonus-järjestelmän muuttaminen niin, että se ei suosi suurituloisten isoja ostoksia suhteellisesti suuremmilla ostohyvityksillä.

* Rajoituksia kaupan yö- ja sunnuntai-aukioloihin.

* Israelin miehitetyillä palestiinalaisalueilla valmistamien tuotteiden boikotoiminen.

* Luopuminen osallistumisesta Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen.

* S-pankin eettisten periaatteiden vahvistaminen.

Jäsenet voivat nyt 26.3.-6.4. pidettävissä HOK-Elannon vaaleissa vaikuttaa siihen, kuuluvatko uudessa edustajistossa entistä vahvemmin äänet edullisen lähikaupan sekä ympäristöystävällisen, työntekijöille kunnon työehdot turvaavan ja reilun osuuskaupan puolesta.

 

(Artikkelin kuva Toivo Koivisto)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »