Yksityisten päiväkotien käynnistämistuki

9.12.2015

Yksityisten päiväkotien käynnistämistuki

Tämä ehdotus yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämiseen jaettavien avustusten vakinaistamisesta on kuin suoraan uusliberalismin oppikirjoista: Ensin luodaan kaupungin oman varhaiskasvatuksen alibudjetoinnilla tilanne, jossa sadat lapset eivät saa päiväkotipaikkaa. Kaupungille ei perusteta tarpeeksi uusia päiväkoteja, vaikka lasten määrä kasvaa ja kaupunki tekee ylijäämää. Ja sitten esitetään vakinaista tukea yksityisten päiväkotiyritysten käynnistetään.

Mitään yhteenvetoa tai arviota tähänastisesta kokeilusta ei valtuustolle ole esitetty.

Kaupungin tehtävänä ei ole tukea yksityistä yritystoimintaa ja auttaa yrittäjiä tekemään lasten päivähoidosta bisnestä. Eräistä muista kunnista tiedämme, että vaikka päiväkotiyritykset ovat aluksi pieniä, tällaiset yritykset ketjuuntuvat usein isommiksi firmoiksi, jotka kiinnostavat myös sijoittajia.

Kaupungilla on lakisääteinen vastuu lasten päivähoito-oikeuden toteuttamisessa ja Helsingillä myös rahaa turvata se kaupungin omana toimintana. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden turvaamisesta käydyssä keskustelussa on tullut esille perusteltu huoli varhaiskasvatuksen eriarvoistumisesta. Mihin tämä kysymys eriarvoisuudesta on unohdettu, kun halutaan tukea yritysmuotoista päiväkotitoimintaa, joka muun muassa kalliimpien päivähoitomaksujen myötä muodostuu usein hyvätuloisten perheiden valinnaksi.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »