Yleiskaavan käsittelyä koskevasta kuntalaisaloitteesta

19.4.2017

Haluan kiinnittää huomiota siihen tapaan, jolla tähän kuntalaisaloitteeseen (yleiskaavan käsittelyn siirtämisestä uudelle valtuustolle) on vastattu. Tässähän kerrotaan vain, että aloite on toimitettu tiedoksi kaupunginhallitukselle, mutta ei yhtään mitään siitä, miksi aloitetta ei ole hyväksytty. Tällaisten vastausten perusteella tuskin voi syntyä muuta kuin epäluottamusta.

Uudella valtuustolla on kuitenkin mahdollisuus vastata tähän aloitteeseen positiivisesti. Se voi valtuustostrategiassa sopia, että yleiskaavan toteutusohjelma tuodaan valtuuston päätettäväksi. Toteutusohjelmassa voidaan päättää, että yleiskaavassa eniten kritiikkiä ja valituksia aiheuttaneille alueille, kuten Keskuspuisto ja Vartiosaari, ei ryhdytä tekemään uutta rakentamista sisältäviä asemakaavoja.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »