Ylimääräinen kokous, ylenmäärin puhetta

23.2.2017

Valtuusto piti eilen ylimääräisen kokouksen, koska sähköisen päätösjärjestelmän kaatumisten takia asioita oli jouduttu aiemmin jättämään pöydälle. Listalla oli kymmenkunta vastausta valtuutettujen aloitteisiin. Niistä käytiin yllättävän pitkä keskustelu ja kokous venyi yli viisituntiseksi.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys

Merkittävin päätös oli se, että Helsinki ryhtyy selvittämään kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsingin luonto- ja merialueiden, kulttuuriympäristöjen ja virkistysalueiden kokonaisuudesta. Perustamisselvityksen valmistuttua ratkaistaan, perustetaanko kaupunkipuisto ja millaisena kokonaisuutena. Etenkään oikeisto ei ole sitoutunut sen toteuttamiseen ja kaupunkisuunnitteluviraston johto vastustaa sitä.

Päätös oli voitti Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin –kansalaisliikkelle, joka on ajanut aloitetta jo pari vuotta.  Eräs tämän liikkeenaktiiveja on Olli Salin.

Ryhmämme puheenvuorossa esitettiin perustamisselvityksen tekemistä yhdessä asukkaiden kanssa ja poikkihallinnollisesti, koska se koskee muitakin kuin kaupunkisuunnitteluvirastoa. https://www.yrjohakanen.fi/valtuustossa/2017/220217a/

Malmin kenttä ja muita aloitteita

Laaja keskustelu käytiin myös Malmin lentokentän alueesta. Valtuusto hylkäsi esityksen alueen kehittämisen eri vaihtoehtojen, mukaan lukien sen kehittäminen Helsinki Business Air Parkiksi, äänin 42 – 32. Huomiota herätti, että aiempaa pienempi enemmistö kannatti sitä, että lentotoiminta lopetetaan kokonaan kentällä.

Keskustakirjaston ja Hakaniemen rakennushankkeissa on tullut esille, että kaupungille tulee kalliiksi se Keskustatunnelivaraus, joka jäi aikoinaan alueen asemaakaavaan ”kompromissina” kun tunnelin rakentamisesta luovuttiin. Keskustakirjaston kohdalla varauksen takia maksetaan maanalaisista tiloista 2 – 3 miljoonaa ylimääräistä, Hakaniemessä summa voi nousta jopa 30 miljoonaa. Valtuusto hyväksyi ponnen, jossa edellytetään selvitettäväksi mahdollisuudet vähentää näitä kuluja.

Lisäksi äänestettiin vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta. Nina Hurun ehdotus perustamisesta sai 26 valtuutetun tuen, mutta ei tarvittavaa 43 äänen enemmistöä.

Kaksi uutta aloitetta

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän valmistelemana jätin kokouksessa kaksi aloitetta:

– Työajan lyhentämisen kokeilusta 6+6 tunnin työaikamallilla ansiotasoa alentamatta esimerkiksi sote-palveluissa. Aloitteen allekirjoitti 19 valtuutettua eri ryhmistä. http://www.helsinki-listat.fi/aloite-tyoaikakokeilusta/

– Työllisyysrahojen lisäämisestä ja kaupungin omien työpaikkojen lisäämisestä. Aloitteen allekirjoitti 10 valtuutettua. http://www.helsinki-listat.fi/talousarvioaloite-tyollisyyden-hoitamisesta/.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »