Ylimitoitettua rantarakentamista ale-hintaan

25.5.2011

 

Edellisessä valtuustossa kävimme keskustelua Kalasataman keskuksen tontinluovutuskilpailusta, jossa ainoan tarjouksen tehnyt firma vaati ja sai rakennusoikeutta yli puolet enemmän kuin alueelle oli kaavoitettu. Nyt käsiteltävässä esityksessä Sörnäistenniemen arvotontti aiotaan myydä tontinluovutuskilpailulla. Ja taas tässä annetaan mahdollisuus ylittää asemakaavan mukainen rakennusoikeus.

Voi kysyä, mitä virkaa asemakaavoitukselle enää jää ja onko uudenlaisesta tontinluovutuskilpailusta tulossa keino, jolla grynderit voivat jatkuvasti kiertää normaalia asemakaavoitusta, siinä asetettuja rajoja ja kaavoitukseen liittyvää asukkaiden kuulemista?

Jo nykyistä kaavaa käsiteltäessä oli kritiikkiä siitä, että rannalle, osin meren päälle ja aivan Mustikkamaan viereen tulee suhteellisen korkeaa rakentamista. Nyt tällä esityksellä annetaan valtuudet vielä korkeampaankin rakentamiseen.

Kaupunginhallitus esittää tontin myyntihinnaksi 11,7 miljoonaa euroa. Perustelujen mukaan hintaa madaltavina tekijöinä on otettu huomioon alueen keskeneräisyys, rakennustyöt sekä riittävän kilpailun ja korkealaatuisten ehdotusten turvaaminen. Samaisten perustelujen mukaan kortteli on kuitenkin Sörnäistenniemen parhaalla paikalla, rannalla, josta avautuvat merelliset näkymät Mustikkamaalle ja kantakaupunkiin.

Tästä nousee toinen kysymys: Miksi kaupunki myy alennettuun hintaan uuden alueen parhaan tontin? Eikö hintaan pitäisi pikemminkin vaikuttaa korottavasti se, että kyse on poikkeuksellisen hyvästä paikasta, ja kilpailun voittajalle luvataan alueelle jopa voimassaolevassa asemakaavassa päätettyä enemmän rakennusoikeutta?

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä vastustaa tällaista helsinkiläisten omaisuuden, kaupunkikuvan ja asuinympäristön alennusmyyntiä. Esitän, että valtuusto hylkää esityksen.


(Muut valtuutetut hyväksyivät kaupunginhallituksen esityksen sellaisenaan.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »