Konserniohjeen päivitys, salkutus ja Heka

17.5.2017

Helsingillä on monenlaisia tytäryhteisöjä ja niiden ohjauksessa erilaisia haasteita. Omistajaohjauksen kannalta keskeinen linjaus tehdään siinä, kun tytäryhteisöt jaetaan markkinaehtoisesti toimiviin ja muihin. Tässä esityksessä halutaan vahvistaa käytäntö, jossa tämän jaon, salkuttamisen päättää kaupunginhallitus. Kysymys siitä, kehitetäänkö toimintaa julkisena palveluna vai kaupallisin perustein on ennen muuta poliittinen valinta, jolla voi olla hyvinkin laajoja vaikutuksia. Tämä raja on myös liikkuva, josta eräs esimerkki on Vantaan Energia, jonka osaomistuksen kautta Helsinki on päätynyt Fennovoiman riskibisnekseen. Siksi salkutus pitäisi tehdä valtuustossa. Tätä esitin kun konserniohjeesta päätettiin.

Tytäryhtiöiden joukossa Helsingin kaupungin asunnot Heka on monessa suhteessa erityinen. Siinä ei ole kyse vain omistajaohjauksesta vaan myös asuntopolitiikasta ja vuokralaisdemokratiasta. Kun Heka Oy muodostettiin, oli kyse pääomafuusiosta, ei alueyhtiöiden toiminnan yhdistämisestä.

Nykyisin omistajaohjaus tapahtuu erikoisella tavalla. Alueyhtiöiden hallituksiin valitaan vuokralaisten edustajien lisäksi poliittiset edustajat valtuuston päätösten mukaisesti. Sen sijaan Heka Oy:n hallituksessa ei ole poliittista edustusta. Tässä mallissa apulaiskaupunginjohtaja ohjaa ja valvoo itse johtamaansa Heka Oy:n hallitusta, jonka enemmistönä ovat virkamiehet.

Vallan keskittämisen ongelmat nähtiin, kun Kontulan Hekassa paljastuneiden vakavien väärinkäytösten selvittämistä kiirehtineet kolmen alueyhtiön hallitukset päätyivät eri kannalle kuin apulaiskaupunginjohtaja ja Hekan toimitusjohtaja. Hallitukset erotettiin päätöksellä, jota ei tehty missään kaupungin elimissä, ei myöskään Hekan hallituksessa ja poliittiset edustajat vaihdettiin toimitusjohtajan alaisiin.

Toisaalta Hekan ohjauksen ongelmat näkyvät siinä, että nykyiset 21 alueyhtiötä ollaan yhdistämässä viideksi jättiyhtiöksi, joissa lähes 90 000 asukkaan ääni kuuluu entistä heikommin. Tätä ratkaisua ei ole tuotu valtuuston käsittelyyn, vaikka se muuttaa olennaisesti valtuuston aikoinaan tekemää päätöstä Hekan pääomafuusiosta. Samalla muutetaan valtuuston hyväksymää vuokralaisdemokratiasääntöä, eikä tätäkään ole tuotu valtuuston käsittelyyn.

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Päättäessään konserniohjeen päivityksestä valtuuston edellyttää, että kaupungin omistajaohjauksen toteuttamisessa Heka Oy:n ja Hekan alueyhtiöiden osalta selvitetään poliittisen edustuksen valitsemista Heka Oy:n hallitukseen (vuokralaisten edustajien lisäksi), Heka Oy:n ja alueyhtiöiden konserniohjauksen toteuttaminen kaupunginhallituksen konsernijaostossa sekä vuokralaisdemokratiaohjesäännön uudistamisen tuominen valtuuston hyväksyttäväksi.

(Valtuusto hylkäsi ponnen äänin 36 – 23, tyhjää 20.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »