Lapinlahden jatkoerä tappio Vapaavuorelle

22.6.2020

 

Helsingin kaupunginhallitus hylkäsi vihreiden, SDP:n, Vasemmistoliiton ja RKP:n äänin 9–6 pormestari Jan Vapaavuoren esityksen Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten myymisestä kiinteistösijoitusyhtiö Nrepille ja sille Lapinlahden puistoon kaavoitettavasta rakennusoikeudesta. Myymisen kannalla olivat kokoomus ja perussuomalaiset.

Tulos on voitto Lapinlahtea puolustavalle kansalaistoiminnalle. Tuhansien ihmisten adressit, kulttuuriväen vetoomukset, eri alojen asiantuntijoiden esitykset ja julkinen keskustelu pysäyttivät pienessä piirissä kiinteistökeinottelijoiden kanssa tehdyt sopimukset, vaikka pormestari niitä sinnikkäästi yrittikin ajaa.

Kansalaismielipide käänsi toukokuun alussa kaupunkiympäristölautakunnan enemmistön vastustamaan esitystä Lapinlahden myymisestä Nrepille, vaikka sama lautakunta oli aiemmin yksimielisesti päättänyt kilpailusta, jonka voittajana Nrepin piti saada Lapinlahti. Kun Vapaavuori toi sen jälkeen myyntiesityksen vähäisin muutoksin otto-oikeudella kaupunginhallitukseen, ei sen hylkääminen ollut aluksi selvää kaikille vihreiden ja demareiden edustajille. Kansalaistoiminnalla oli taas vaikutusta.

Nyt palataan samoihin linjauksiin, jotka lautakunta esitti Lapinlahden kehittämiselle hylätessään Nrepin hankkeen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Lapinlahden rakennusten ja puiston suojeluarvot turvataan, rakennukset korjataan ja mielenterveystyö, kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta ja Lapinlahden avoimuus jatkuu.

Päätökseen sisältyy kuitenkin edelleen samoja ongelmia kuin lautakunnan linjauksiin. Sen mukaan ”rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta, mutta myös kaupunkikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön toimesta”. Muotoilulla ”voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana kokonaisuuden selvittämisessä”, jää ovi yhä raolleen Nrepin jonkinlaiselle osuudelle. Avoimia kysymyksiä liittyy myös mahdollisuuksiin sijoittaa hotelli nykyisen puistoalueen ulkopuolelle, rahoitukseen ja kustannusten jakoon.

Jatko riippuu paljon selvityshenkilöstä, joka päätöksen mukaan nimetään etsimään näiden linjausten pohjalta laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu. Toivottavasti selvityshenkilön nimeämisen valmistelua ei jätetä kaupunkiympäristötoimialan virkamiesjohdolle, joka on jo pitkään ajanut Lapinlahden myymistä, esittänyt toistuvasti puistoon rakentamista ja kieltäytynyt tunnustamasta Lapinlahden mielenterveys-, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan merkitystä.

Rikkaan Helsingin on jo korkea aika kantaa vastuunsa myös Lapinlahden lailla suojeltujen rakennusten kunnostamisesta ja asemakaavalla suojellun puiston säilyttämisestä. Lapinlahti on syytä säilyttää kaupungin omistuksessa. Viime vuonna 500 miljoonaa ylijäämää tehneellä kaupunkikonsernilla on varaa osoittaa jo ensi vuoden budjetissa Lapinlahden kunnostukseen tarvittava noin 10 miljoonaa euroa.

Jan Vapaavuoresta Lapinlahti on tuonut taas esiin piirteitä, joista voi tulla yhä pahempi rasite hänen tulevaisuudensuunnitelmilleen.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »