Nuorten ääni ei kuulu Stadissa

5.11.2021

Kaupunginvaltuuston kokouksen asialistalla olivat tällä kertaa (3.11.2021) nuorten ja asukkaiden aloitteet. Etenkin nuorten aloitteista käytiin laaja keskustelu. Muista asioista isoimmat tapahtuivat valtuustosalin ulkopuolella, jossa kokoomus, vihreät, SDP, Vasemmistoliitto ja RKP viimeistelivät budjettisopimuksensa.

Valtuustosalin ulkopuolella jatkui ”Kaadetaan kaava, ei metsää” -mielenosoitusten sarja ja valtuustosalin yleisölehterillä oli parikymmenen lapsiperheen demonstraatio päiväkotien hoitajapulan poistamiseksi.

Nuorten aloitteet

Nuorten aloitteiden määrä on romahtanut vuoden 2019 jälkeen. Aloitteita oli vain 17 ja niistäkin puolet nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä. Epäluottamus aloitteiden merkitykseen on ilmeistä, kun yksikään niistä ei ole nuorisoneuvoston mukaan edennyt toteutukseen. Muutamia nuorten aloitteista valtuutetut pyrkivät edistämään ponsilla.

Asukkaiden kuntalaisaloitteita kirjattiin kuluvan vuoden alkupuoliskon aikana 14. Virkamiesten niihin antamat, usein ylimalkaiset vastaukset, merkittiin tiedoksi.

Lisäksi käsiteltiin pari valtuutettujen aloitetta, mm. torjuttiin Mia Haglundin aloite työajan lyhentämisen kokeilusta.

Muita päätöksiä

Valtuusto hyväksyi Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman. Stadin ammatti- ja aikuisopistolle hyväksyttiin Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma. Lisäksi päätettiin mm. Laajasalon kartanon asemakaavan muutos.

Valtuusto päätti myös ensi vuoden kokousaitaulusta.

Budjettiesityksen salaaminen

Pormestari Vartiaisen aloitteesta kaupunginhallitus sopi, että virkamiesten valmistelemaa esitystä ensi vuoden talousarvioksi ei julkaistu. Budjettiesitys julkaistiin sovitusti vasta eilen, kun kaupunginhallituksen ja valtuuston enemmistönä olevat ryhmät – kokoomus, vihreät, SDP, Vasemmistoliitto ja RKP – olivat siitä sopineet.

Käsitykseni mukaan menettelytapa on ristiriidassa sekä julkisuuslain, kuntalain että valtuuston päätösten kanssa. Tein julkisuuslaissa tarkoitetun tietopyynnön asiakirjasta heti, kun ilmeni, että virkamiesesitys salataan. Tähän yli viikko sitten tekemääni asiakirjapyyntöön ei ole tähän mennessä vastattu mitään.

Kaupunginhallituksen budjettiesitys

Pormestaristo antoi eilen kaunistellun kuvan esitellessään 2022 budjettiesityksen. He vertailivat ensi vuoden lukuja vain tämän vuoden budjetin lukuihin, joissa ei ollut mukana suoraan koronasta aiheutuviin menoihin annettuja budjetin ylitysvaltuuksia. Kun budjettiesitystä vertaa tämän vuoden toteutuviin menoihin, voi todeta, että sote-palvelujen määrärahoja leikataan kymmenillä miljoonilla ja muidenkin palvelujen resurssit on alimitoitettu. – Tässä linkissä ensiarvioitani eilen julkistetusta budjettiesityksestä.

Budjetti tulee valtuuston käsittelyyn 24.11. ja päätetään lopullisesti joulukuun alussa.

Asukkaiden Helsinki -verkosto järjestää budjettiesityksestä keskustelutilaisuuden maanantaina 8,11, klo 18 Stoassa, Itäkeskuksen kirjaston kokoushuoneessa (kirjaston alakerta). Mukana mm. päiväkotien ja koulujen vanhempainyhdistysten Helvaryn, JHL:n aluejärjestön, Helsingin Työkanava HeTyn ja eläkeläisten edustajia.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »