Valtuusto keskusteli aloitteista

4.5.2017

Valtuuston kokouksessa ei ollut mitään suuria asioita päätettävänä. Eniten keskustelua herättivät vastaukset valtuutettujen aloitteisiin.  Monien valtuustoryhmien vetäjien suurimman huomion veivät kahvilan puolella jatkuneet neuvottelut siitä, paljonko palkkioita maksetaan kaupunginhallituksen jäsenille. (Tämä lupaus palkkioista oli hinta, jolla mm. Vasemmistoliitto hyväksyi uuden pormestarimallin ja lautakuntien laajan alasajon.) Lisäksi osa valtuustoryhmistä keskusteli uusien luottamushenkilöiden valinnoista.

Stadin ikäohjelman seuranta

Valtuusto sai raportin Stadin ikäohjelman eli vanhuspalveluja koskevan suunnitelman toteutumisesta. Esitin tässä yhteydessä, että vanhuspalvelulain mukaan myös uuden valtuuston hyväksyttäväksi tulee valmistella vanhuspalveluja koskeva suunnitelma ja että sen toteuttamiseen pitää osoittaa myös tarvittavat resurssit.

Ympäristöraportti

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri esitteli kautensa viimeisenä asiana valtuustolle ympäristöraportin 2016. Puheenvuorossani korostin tarvetta tuoda uuden valtuuston päätettäväksi ympäristö-, ilmasto- ja energiaohjelmat.  Ne tulee myös valmistella yhdessä asukkaiden kanssa. Esimerkiksi Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitykseen pitää pyytää asukkailta esitykset alueista, joiden halutaan kuuluvan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Valtuusto hyväksyi HSL:n laajentumisen Tuusulan ja Siuntion kunnilla.

Vastauksia aloitteisiin

Kaupunginhallitus esitti hylättäväksi syksyllä tekemäni aloitteen pormestarien ja toimialajohtajien julkisista kalentereista, joihin kirjattaisiin yritykset, järjestöt ja vastaavat tahot joita he tapaavat kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon liittyen. Valtuusto ei tätä hylkäystä hyväksynyt vaan hyväksyi äänin 40 – 34 ehdotukseni, että asia palautetaan uuteen valmisteluun, jossa selvitetään julkisten kalenterien käyttöönotto.

RKP:n aloite kaupungin liittymisestä ICORN-verkostoon, joka tarjoaa suojapaikkoja vainotuille toimittajille ja taiteilijoille, hyväksyttiin.  Myös aloite koululaisryhmien maksuttomasta joukkoliikenteestä etenee kun Helsinki päätti esittää sitä HSL:n ensi vuoden budjettiin. Aika moniin aloitteisiin tuli torjuva vastaus. Tai sitten sellainen, kuin SKP:n ja Helsinki-listojen esitykseen ympärivuorokautisen hoidon resurssien lisäämiseksi, jonka vastauksesta esittelijä oli jättänyt pois sote-lautakunnassa vielä läpi saadun kannanoton resurssien lisäämisen tarpeesta.

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti hylättäväksi myös aloitteeni kaupungin johtajien ja johtavien viranhaltijoiden julkisista kalentereista, joissa kerrottaisiin yritykset, järjestöt ja vastaavat tahot joita he tapaavat kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon liittyvissä asioissa. Hylkäystä perusteltiin henkilörekistereitä koskevilla asioilla, joita aloite ei edes koskenut. Valtuusto hyväksyikin ehdotukseni asian palauttamisesta uuteen valmisteluun, jossa selvitetään pormestarien ja toimialajohtajien julkisten kalenterien käyttöönotto tapaamisista yritysten, järjestöjen ja vastaavien tahojen kanssa. Päätös syntyi äänin 40 – 34, tyhjää 4.

Uusi aloite punavankileirien historian muistamisesta

Jätin valtuustossa aloitteen 1918 punavankileirien historian muistamisesta ja leireillä kuolleiden muiston kunnioittamisesta vastaamalla omaisten toiveisiin saada vainajien nimet esille Santahaminan joukkohaudan yhteydessä.  Aloitteen allekirjoitti yhteensä 50 valtuutettua kaikista poliittisista ryhmistä.

Vankileireillä kuolleiden 1 554 punaisen nimethän selvitettiin aloitteestamme käynnistetyssä tutkimushankkeessa, josta julkaistiin laaja kirja 2015. Uudessa aloitteessa ehdotan esimerkiksi digitaalista muistotaulua Santahaminaan. Samalla ehdotan digitaalista karttapalvelua, joka kertoisi 1918 tapahtumista ja muistopaikoista.

Nykyisen valtuuston toimikausi päättyy toukokuun lopussa. Viimeinen kokous on 17.toukokuuta.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »