Valtuuston syyskausi alkoi kaava-asioilla

30.8.2018

Helsingin valtuuston syyskausi alkoi eilen useilla asemakaavoja koskevilla päätöksillä. Kesän aikana kaupunginhallitus on lisäksi tehnyt eräitä päätöksiä, joihin kannattaa tässä yhteydessä palata. Kristillisten listalta valtuustoon valittu Paavo Väyrynen perusti oman valtuustoryhmän.

Jakomäen sydän

Valtuusto hyväksyi Jakomäen palvelurakennuksen hankesuunnitelman ja Jakomäen keskustan asemakaavan muutoksen. Jakomäen sydämeen tulee koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuistotoimintaa ja tiloja kansalaisjärjestöille. Sen kustannusarvio on 37 miljoonaa. Asemakaavan muutos tuo alueelle lisää asuntoja ja uudistaa Jakomäen keskustaa.

Jakomäkeläiset ovat pitkään alueen kehittämistä vaatineet. Positiivisia näkymiä heikentää kuitenkin se, että kaupungin asuntoyhtiö HEKA on nostamassa vuokria ja sitomassa ne laskennallisiin markkinavuokriin muun muassa Jakomäessä. Lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymät raamit ensi vuoden budjetille uhkaavat monien palvelujen ennestäänkin alimitoitettuja resursseja.

Sörnäisten autotunneli

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, jolla mahdollistetaan 1,5 km pituisen autotunnelin rakentaminen Sörnäisten rantatieltä Hermannin rantatielle. Tunneli palvelee lähinnä yksityisautoilua ja sen hinnaksi on ilmoitettu noin 160 miljoonaa euroa.

Valtuusto hyväksyi asemakaavan äänin 49 – 34. Asian uuteen valmisteluun palauttamisen kannalla olivat vihreät, Vasemmistoliitto, kaksi demaria ja Feministipuolueen edustaja. Nyt päätettiin siis asemakaava, tunnelin rakentamishanke tulee vielä erikseen päätettäväksi.

Sitä saa, mitä tilaa, voisi kommentoida vihreille ja Vasemmistoliitolle, joka kannattivat aikoinaan alueen osayleiskaavasta päätettäessä Sörnäisten autotunnelia. SKP:n ja Helsinki-listojen edustajana esitin silloin autotunnelista luopumista. Toin esille samoja perusteluja, joilla tunnelia nyt vastustettiin: Se ei lisää vaan vähentää alueen asuntorakentamisen tilaa, suosii yksityisautoilua ja heikentää alueen viihtyvyyttä. Kaikki muut valtuutetut kuitenkin hyväksyivät silloin autotunnelin. Aiempi kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi sekin asemakaavaehdotuksen yksimielisesti.

Muita kaava- ja tonttiratkaisuja

Hakaniemen rantaan hyväksyttiin yksimielisesti asemakaava, joka mahdollistaa hotellin rakentamisen rantaan, osin vesialueen päälle. Asemakaava on räätälöity kansainväliselle hotellifirmalle, jolla aiotaan seuraavaksi myydä myös tontti alueelta.

Töölön sairaalan alueelle päätettiin asemakaavan muutos, joka mahdollistaa asuntorakentamista kun nykyisen sairaalan toiminta siirtyy Meilahteen.

Oulunkylän Veräjämäkeen hyväksyttiin asemakaavan muutos. Se tuo asuntorakentamista, joka sijoittuu pääosin nykyiselle katu- ja varikkoalueelle. Muutos liittyy myös Raide-Jokerin suunnitelmiin.

Kalasatamaan rakennetaan kaupunkiympäristötoimialan uusi toimitalo. Aiemmin se oli päätetty tehdä tontille, jonka kaupunki vuokraa. Nyt annettiin valtuudet myydä tontti yhtiölle. Myyntiä vastusti vain Vasemmistoliitto.

Tilojen asukaskäyttö

Kaupungin tilojen saamisesta laajemmin asukkaiden käyttöön on puhuttu pitkään. Kesäkuussa kaupunginhallitus sai siitä lopulta ehdotuksen, mutta siinä maksuttomalle käytölle ja poliittisille tilaisuuksille esitettiin monenlaisia rajoituksia. Elokuussa kaupunginhallitus lopulta hyväksyi korjatun esityksen, jonka mukaan kaupungin tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella pääsääntöisesti asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen käytettävissä. Tilojen käyttö on päätöksen mukaan maksutonta, mikäli on kyse pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuvasta kansalaistoiminnasta. Tarkemmat linjaukset tilankäytöstä löytyvät tästä linkistä.

HEKA:n vuokrat

Kaupungin kokonaan omistama asuntoyhtiö HEKA:n hallitus on päättänyt Anni Sinnemäen puheenjohdolla ottanut 2019 alussa käyttöön uudet vuokrien määritysperiaatteet. Niissä vuokria tasataan uudella tavalla, jossa yhtenä kriteerinä on vertailu kunkin alueen markkinavuokriin.

HSL ja ratikoiden kilpailutus

Helsingin seudun liikenne HSL käsittelee parhaillaan omia suunnitelmiaan lähivuosille. Ensi vuonna on tarkoitus ottaa käyttöön uudet liput ja vyöhykkeisiin perustuvat maksut.

Lisäksi esillä on kysymys Raide-Jokerin ja muun raitioliikenteen mahdollisesta kilpailuttamisesta. Tämäkin on asia, josta SKP:n ja Helsinki-listojen edustajana kävin monta väittelyä valtuustossa, jossa etenkin vihreät ajoivat innolla kilpailutusta. Mitään pakkoa kilpailuttamiseen ei ole, kaupunki voi EU:n ja muiden lakien mukaan järjestää raitioliikenteen omana toimintana. HSL:n hallituksessa kaikki poliittiset ryhmät ovat kuitenkin aikeissa avata raitioliikenteen kilpailulle jossain vaiheessa. Nykyinen sopimus HKL:n kanssa päättyy 2024.

 

(Kuva Jakomäen sydän)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »