Valtuuston viimeinen kokous

18.5.2017

Nykyinen Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui eilen viimeisen kerran. Tunnelma oli aika kaksijakoinen, kun lähes puolet valtuutetuista vaihtuu. Eniten keskustelua herättivät päätökset asumisen ohjelman seurantaraportista, Fennovoimasta, Keski-Pasilan suunnittelusta ja luottamushenkilöiden palkkioista.

Kokous alkoi hiljaisella hetkellä presidentti Mauno Koiviston ja aiemmin valtuutettuna toimineen Outi Ojalan kuoleman johdosta. Sen jälkeen kiitettiin vuonna 1968 valtuustouransa aloittanutta ja nyt luottamustehtävissä lopettavaa Pekka Saarniota.

Jättipalkkiot kaupunginhallitukselle

Valtuusto päätti seuraavan valtuuston ja sen toimielinten kokouspalkkioista. Valtuuston jäsenten palkkioihin tulee 8,5 % korotus, mutta kaupunginhallituksen jäsenille jättikorotukset. Kaupunginhallituksen jäsenet saavat erilaisia kokouspalkkioita vuodessa noin 35 000 – 40 000 euroa. Jo aiemmin on päätetty pormestareille ökypalkat.

Hyväksyin valtuuston ja lautakuntien palkkioiden korotukset, mutta esitin kaupunginhallituksen jäsenten palkkioiden pitämistä ennallaan. Tätä kannattivat vain René Hursti ja Tuomo Valokainen. Jättipalkkiot hyväksyttiin äänin 82 – 3.

Esitin lisäksi ponnen siitä, että valmistellaan seuraaviin kuntavaaleihin mennessä neljän vuoden kuluttua valittavien seuraavien pormestareiden palkkojen alentaminen kohtuullisemmiksi. Tämä torjuttiin äänin 58 – 15, tyhjää 12.

Pyrkimys irti Fennovoimasta

Valtuusto palautti uudelleen valmisteltavaksi vastauksen Emma Karin ym aloitteeseen, jolla pyritään saamaan Vantaan Energia irtaantumaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Päätös syntyi äänin 39 – 37, tyhjää 8. Äänestin vihreiden, VAS:n, eräiden demareiden ja muiden kanssa irtaantumisen puolesta.

Helsinki omistaa Vantaan Energiasta 40 %. Jatkotoimista päättää Helsingissä uusi valtuusto. Ratkaiseva rooli Vantaan Energiassa on Vantaan kaupungilla, joka omistaa yhtiöistä 60 %. Vantaan valtuustolla ei ole vielä kantaa asiaan.

Valtuusto hyväksyi myös ponnen vastuullisuusperiaatteiden hyväksymisestä kaupungin sijoitustoiminnalle (Leo Straniuksen esitys).

Konserniohjeen täsmennys

Valtuuston teki eräitä täsmennyksiä konserniohjeeseen. Arvostelin tässä yhteydessä sitä, että kaupungin tytäryhtiöiden määrittely markkinaehtoisiin ja julkisen palvelun yhtiöihin aiotaan tehdä kaupunginhallituksessa eikä valtuustossa, jota ryhmämme oli jo aiemmin asiasta päätettäessä esittänyt.

Otin lisäksi esille Hekan ja Hekan alueyhtiöiden ohjauksen ja päätöksenteon epädemokraattisuuden ongelmat. Esitin ponnen, että Heka Oyn hallitukseen valitaan vuokralaisten edustajien lisäksi valtuuston poliittinen edustus (eikä virkamiehiä kuten nyt), myös Hekan alueyhtiöt kuuluvat kaupungin omistajaohjauksen piiriin ja että Hekan alueyhtiöiden fuusioiden takia muutettava vuokralaisdemokratiasääntö tuodaan valtuuston päätettäväksi. Ponsi kaatui äänin 36 – 23, tyhjää 20.

AM-ohjelman seuranta

Valtuustolle esitettiin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman seurantaraportti. Sen hätkähdyttävin tieto oli ara-vuokra-asuntojen osuus: alle 5 prosenttia, vain 211 asuntoa. Esitin ponnen, jossa edellytetään edullisen vuokra-asuntotuotannon ja erityisesti ara-vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämistä. Ponsi hyväksyttiin äänin 47 – 1, tyhjää 31.

Valtuusto päätti myydä Töölöntullista merkittävän tontin YIT-rakennusliikkeelle. Esitin myymisen sijasta pitkäaikaista vuokra-sopimusta, mutta se torjuttiin äänin 68 – 8.

Lopuksi valtuusto hyväksyi Keski-Pasilan alueelle ns. Ratapihakortteleiden asemakaavan. Tähän liittyi erikseen päätetty Keski-Pasilan liikennesuunnitelma, joka perustuu Keski-Pasilan halkaisemiin moottoritien kaltaisella väylällä ja pitäytyminen vanhoissa rautatieratkaisuissa. Ehdotukseni vaihtoehtojen selvittämisestä sai tukea mm. Ilkka Taipaleelta, mutta hylättiin äänin 73 – 7.

”Torilla tavataan!”

Tämä on viimeinen raporttini kaupunginvaltuutettuna. Kiitokset tuesta, jota ilman en olisi valtuustossa näitä vuosia pärjännyt. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä on kokoontunut säännöllisesti kahden viikon välein ja ryhmämme aktiivisuus on näkynyt myös lautakunnissa ja muissa elimissä. Tästä aktiivisuudesta olemme saaneet paljon kiitosta.

Helsinki-listoilla on ensi tiistaina 23.5. klo 17 Malmitalon toisen kerroksen kokoushuoneessa tapaaminen, jossa jatkamme keskustelua vaaliarviosta ja siitä, miten jatkamme toimintaa. Jos et pääse paikalle, voit välittää arvioita ja ideoita lähettämällä viestin minulle.

Mielenkiinnosta, tuesta ja yhteistyöstä kiittäen, tavataan torilla!

Tältä se näytti, vasemman laidan takapenkkiläisenä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »